Inwestycje

Krosno: na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych powstanie BCU (lotnicze). Jest przetarg

krosno bcu lotnictwo
fot. Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie

Krosno/BCU. Gmina ogłosiła przetarg na roboty budowlane w związku z powstaniem Branżowego Centrum Umiejętności lotniczych.

BCU powstanie na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane obejmujące przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek oświaty oraz przebudowę budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie.

Zamawiający (Gmina) informuje, że w ramach odrębnego postępowania będzie udzielone zamówienie na wykonanie dostaw sprzętu i wyposażenia do zrealizowanego obiektu objętym niniejszym postępowaniem. Rozpoczęcie dostaw do wykonanego i odebranego od Wykonawcy robót budowlanych przez Zamawiającego obiektu planowane jest nie później niż od 15 lutego 2025 r.

Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) realizowane będzie w ramach konkursu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”.

Zakres inwestycji obejmuje:

I. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie – Część A:

· przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie – Części A po stronie północno – wschodniej, prace budowlane polegają na:

▪ wykonaniu nowej drewnianej konstrukcji dachu, dach krokwiowo – płatwiowy z drewnianymi podwalinami
▪ wykonaniu przemurowania i nadmurowania istniejących kominów w obrębie przedmiotowej połaci dachu
▪ wykonaniu poszycia i pokrycia dachowego
▪ wykonaniu obróbek blacharskich, orynnowania, kominków wentylacyjnych stropodachu
▪ wykonaniu instalacji odgromowej

· przebudowa dachu Części A po stronie południowo – zachodniej w zakresie budowy konstrukcji wsporczej pod instalację fotowoltaiczną, prace budowlane polegają na:

▪ montażu na dachu stalowej konstrukcji pod montaż instalacji fotowoltaicznej
▪ uzupełnieniu – naprawie warstw dachu po montażu stalowej konstrukcji pod montaż instalacji fotowoltaicznej
▪ wykonaniu instalacji odgromowej
▪ wykonaniu instalacji elektroenergetycznej w zakresie niezbędnym do podłączenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej do rozdzielni głównej

· remont budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie – Część A, prace budowlane polegają na:

▪ remoncie części sali wykładowych, auli, korytarza w zakresie wykonaniu nowych posadzek lub czyszczeniu istniejących posadzek, wykonaniu nowych okładzin ściennych lub czyszczeniu istniejących okładzin ściennych, malowaniu ścian korytarza, auli i sali wykładowych ( w zakresie koniecznym ), wykonaniu sufitu akustycznego w auli
▪ wymianie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w auli
▪ wykonaniu instalacji niskoprądowych oraz wyposażeniu sali wykładowych i auli w sprzęt multimedialny – dostawa Inwestorska.

II. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek oświaty, prace budowlane polegają na:

· rozbiórce części budynku objętego opracowaniem w zakresie niezbędnym – oprócz pom. stacji Trafo ( rozbiórka i demontaż instalacji wewnętrznych, konstrukcji stropodachu wraz z pokryciem dachowym, konstrukcji ścian nośnych i działowych, posadzek i warstw podposadzkowych, fundamentów)
· zmianie sposobu użytkowania całego budynku na funkcję oświaty ( oprócz stacji Trafo)
· wykonaniu fundamentów betonowych
· wykonaniu warstw podposadzkowych
· wykonaniu nowej stalowej konstrukcji budynku w układzie szkieletowym (konstrukcja obejmuje ściany nośne i dach ) – część południowa
· wykonaniu nowej konstrukcji w technologii murowanej oraz stropu monolitycznego – część północna
· wykonaniu ścian wewnętrznych w układzie szkieletowym – część południowa
· wykonaniu ścian wewnętrznych w technologii murowanej – część północna
· wykonaniu poszycia ścian i dachu wraz z izolacją termiczną – część południowa
· wykonaniu pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich
· wykonaniu posadzek typu kamienny dywan oraz z wykładziny PCV
· osadzeniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej
· wykonaniu ocieplenia budynku oraz tynków zewnętrznych w systemie ETICS
· wykonaniu wykończenia ścian wewnętrznych (okładziny zmywalne, gładzie szpachlowe, malowanie)
· wykonaniu zielonej elewacji po stronie południowo – wschodniej ( zgodnie z częścią graficzną projektu)
· wykonaniu nowych instalacji wewnętrznych ( wod-kan., elektrycznej, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ciepła )
· przebudowie dachu nad pom. stacji Trafo.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-04-12 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top