Biznes

Krosno: zwolnienia z podatku dla inwestorów. Miasto przyjęło nowy program

krosno zwolnienie z podatku nieruchomości

Krosno. Rada Miasta uchwaliła nowe zwolnienia z podatku od nieruchomości dla inwestorów.

Jest to kontynuacja poprzedniego programu, który obowiązywał od 2014 roku.

Ze zwolnień na dotychczasowych zasadach w latach 2014-2023 skorzystało 12 inwestorów. Łączna kwota udzielonych zwolnień wyniosła ponad 2,5 miliona złotych.

Obecnie zasady uzyskania zwolnienia zostały uproszczone, a warunki są jeszcze korzystniejsze.

Zwolnienie przysługuje w odniesieniu do nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części oraz związanych z nimi gruntów. Dotyczy inwestycji, których termin rozpoczęcia użytkowania nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r.

Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej w branżach priorytetowych, określonych według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Katalog branż jest bardzo szeroki – obejmuje każdą działalność produkcyjną (przetwórstwo przemysłowe), usługi związane z rozwojem lotnictwa, logistykę, działalność wpływającą na rozwój ruchu turystycznego, usługi kreatywne.

Branże zostały wyselekcjonowane z uwzględnieniem kryterium wspierania inwestycji o największym wpływie na rozwój miasta i potencjale tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. Przyjęto kompromis pomiędzy wsparciem dla inwestorów a koniecznością zachowania stabilności finansowej budżetu miasta.

Zwolnienie przysługuje na okres od 1 roku do 5 lat. Aby uzyskać wsparcie na rok, należy zrealizować inwestycję. Dłuższe okresy zwolnienia wymagają dodatkowo utworzenia nowych miejsc pracy.

Zwolnienie przyznawane jest na zasadach pomocy de minimis. Wartość pomocy de minimis uzyskanej przez jednego przedsiębiorcę z różnych źródeł nie może przekroczyć równowartości 300 000 euro w okresie 3 lat.

Zwolnienia obowiązują na obszarze całego miasta.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top