Inwestycje

Który z czterech wariantów obwodnicy Nowej Dęby zostanie wybrany?

nowa dęba obwodnica warianty przebieg
fot. archiwum

7 września w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o., które działa na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

Projektanci omawiali inwestycje w ramach drugiego etapu, tj. studium techniczne, ekonomiczne i środowiskowe, harmonogram realizacji inwestycji, przedstawili główne parametry projektowanej obwodnicy, omawiali cztery aktualne warianty przebiegu obwodnicy.

Wszystkie warianty obwodnicy zlokalizowane są po zachodniej stronie Nowej Dęby.

Celem inwestycji jest przejęcie ruchu tranzytowego, które odciąży Nową Dębę i Majdan Królewski i odsunie ruch ciężkich pojazdów od obszarów mieszkaniowych, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo dla mieszkańców, przepustowość odcinka drogi krajowej, zmniejszy się hałas i zanieczyszczenie środowiska.

Po przedstawieniu wizualizacji poszczególnych wariantów głos zabrał starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł oraz burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon. Zarówno starosta jak i burmistrz poparli wariant nr 10, który powstał m.in. na wniosek mieszkańców Huty Komorowskiej, aby nie dzielić miejscowości na pół i nieco oddalić zgiełk jadących obwodnicą pojazdów od zabudowań mieszkalnych. Wyrazili również satysfakcję z uwzględnienia w projekcie drogi dwujezdniowej, co daje szansę na przyszłość budowy drogi ekspresowej.

Gmina Nowa Dęba w lipcu b.r. w ramach możliwości zgłaszania uwag do projektowanych obwodnic wystąpiła do inwestora z wnioskiem o odsunięcie projektowanej obwodnicy od zabudowań w miejscowości Rozalin, w rejon bliżej granicy gminy Baranów Sandomierski, gdzie jest przestrzeń niezabudowana, co pozwoli uniknąć ewentualnych protestów mieszkańców Rozalina.

Gmina złożyła również propozycję zaprojektowania zjazdu z obwodnicy i połączenia jej z TSSE Podstrefa Nowa Dęba.

Bardzo ważną sprawą z punktu widzenia samorządu Nowej Dęby jest połączenie wariantu 8 lub 10 (Jadachy – Komorów) do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zaplanowanie skrzyżowania z obwodnicy do tejże strefy przemysłowej. Jest to także istotne z punktu widzenia realizacji celów obwodnicy, czyli wyparcia ruchu ciężkiego z centrum Nowej Dęby na jej obrzeża.

Proponowany kilometraż skrzyżowania to okolice 7+600 km. Przewidzenie tego w koncepcji jest nieodzowne na tym etapie projektowania, gdyż jego brak może utrudnić w przyszłości realizację takiego projektu. Wstępnie zapewniono przedstawiciela rzeszowskiego oddziału GDDKiA, że samorząd gminny zbuduje drogę gminną publiczną klasy L od granic TSSE Europark-Wisłosan Nowa Dęba do obwodnicy. Deklaracja ta jest o tyle ważna, że na jej podstawie GDDKiA zleci wykonanie projektu zjazdu do strefy przemysłowej.

Podczas spotkania głos zabrali również mieszkańcy Tarnowskiej Woli, którzy są jednego zdania, tj. aby obwodnica omijała również ich miejscowość, która obecnie jest podzielona na pół bardzo ruchliwą drogą. Utrudnia to bardzo codzienne funkcjonowanie oraz stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców, a szczególnie dzieci, które uczęszczają do szkoły.

Mieszkańcy Rozalina wnosili, aby przesunąć przebieg obwodnicy dalej od zabudowy w kierunku miejscowości Kaczaki. W spotkaniu wziął udział również przedstawiciel mieszkańców Huty Komorowskiej prosząc o poparcie wariantu nr 10, który będzie omijał zabudowę mieszkalną i przeniesie ruch poza zabudowania i miejscowość.

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do przedstawionych wariantów przebiegu obwodnicy Nowej Dęby można zgłaszać w formie pisemnej na formularzu opinii do dnia 16.09.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba lub do dnia 22.09.2022 r. do Drosystemu.

Formularze dostępne są w Biurze Obsługi Klienta UMiG Nowa Dęba.

źródło: UM i Gminy Nowa Dęba

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top