News

Marzena Socha z Dębicy powołana do Rady Zatrudnienia Socjalnego

marzena socha
Fot. UM Dębica

Dębica/Marzena Socha. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy jako jedyna z Podkarpacia, została powołana do Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji na lata 2022-2025.

Nominację Marzena Socha odebrała w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej od Anity Czerwińskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Kandydaturę dyrektor MOPS do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zgłosiło Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy.

We wniosku podkreślano wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie Marzeny Sochy w działania na rzecz zatrudnienia socjalnego i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarówno w ramach pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rada działająca przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach zatrudniania socjalnego. Składa się z osób, które są reprezentantami podmiotów zatrudnienia socjalnego, województw, organizacji społecznych i zawodowych. Wszyscy członkowie są powoływani przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na kadencję trwającą 4 lata.

Do zadań Rady należy m.in. wydawanie opinii dotyczących projektów aktów prawnych, inicjowanie zmian przepisów w zakresie zatrudnienia socjalnego oraz przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjalnego.

źródło: UM Dębica

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top