Inwestycje

Mielec rozbuduje dworzec autobusowy i zakupi 7 elektrycznych autobusów. To nie wszystko

mielec dworzec autobusowy
Wizualizacja

Mielec. Miasto otrzymało dotację w wysokości ponad 69 milionów złotych.

Dotyczy ona realizacji projektu pod nazwą „Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec”.

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług miejskiego transportu zbiorowego, integracja różnych środków transportu i zwiększenie ich wykorzystania przez mieszkańców.

MOF Mielec obejmuje 4 gminy: Gminę Miejską Mielec, Gminę Przecław, Gminę Tuszów Narodowy i Gminę Mielec.

Projekt Gminy Miejskiej Mielec zakłada realizację kilku zadań, z których największym jest przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego, w celu przystosowania go do pełnienia roli węzła przesiadkowego – planowany zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku dworca przesiadkowego, peronów oraz układu komunikacyjnego przeznaczonego dla transportu zbiorowego.

Zadanie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – przewidywany koszt to ok. 47 mln zł, a planowana data zakończenia tego zadania to lipiec 2027 r.

Ponadto zakupionych zostanie 7 autobusów z napędem elektrycznym, wykonane zostaną stacje ładowania oraz zostanie wybudowana infrastruktura techniczna na potrzeby transportu zbiorowego:

  • pętla autobusowa przy al. Ducha Św. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
  • zaplecze socjalne dla kierowców na pętli przy ul. Szarych Szeregów,
  • zaplecze techniczne do obsługi taboru autobusowego m.in. zapewnienie stanowiska do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz autobusów,
  • przebudowa ul. Inwestorów na odcinku ok. 2,8 km w celu oddzielenia ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego – budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników,
  • 11 nowych przystanków komunikacji miejskiej wraz z dostawą 6 wiat przystankowych na trasie nowej linii w rejonie osiedla Cyranka.

Przewidziano również digitalizację systemu mobilności. Zadanie obejmuje w szczególności montaż pełnej informacji dla podróżnych o przyjazdach i odjazdach autobusów w obrębie budynku dworca i stanowisk odjazdowych (peronów).

Planowana data zakończenia realizacji całego projektu to 31.12.2027 r.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Mielec, która zaplanowała zakup nowych 20 wiat przystankowych za niespełna 1 mln zł.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top