News

Mieszkańcy Stalowej Woli decydują jak ma wyglądać ich miasto

stalowa wola zagospodarowanie przestrzenne

Stalowa Wola. O wyglądzie miasta mogą zdecydować sami mieszkańcy Stalowej Woli.

Swoje propozycje mogą prezentować podczas specjalnych konsultacji na temat zagospodarowania centrum miasta.

Spotkania konsultacyjne realizowane są w formie warsztatów, które prowadzą projektanci, a ich efektem ma być stworzenie koncepcji zagospodarowania tego terenu.

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu zagospodarowania terenów w okolicach m.in. gmachu biblioteki, ZUS, kościoła św. Floriana oraz PKS.

Jak powiedział Jarosław Biedroń z Pracowni PM Projekt, taka forma jest bardziej miarodajna, ponieważ pozwala na zdobycie informacji o potrzebach lokalnej społeczności.

Uczestnicy spotkania oceniali obecny stan tego terenu, jak również wypracowywali wspólnie koncepcję zagospodarowania.

Jeden z uczestników, Ryszard Sęk z Polskiego Klubu Ekologicznego w Stalowej Woli przypomniał, że kiedyś w planach było stworzenie w tym miejscu centrum kawiarniano-rekreacyjnego dla mieszkańców. Miało ono tworzyć całość z terenem przy Miejskim Domu Kultury i być swego rodzaju deptakiem.

Kolejne konsultacje odbędą się 15 grudnia. Wówczas zaprezentowane zostaną najciekawsze pomysły, które zostaną ujęte w pierwszych pracach projektantów. Będzie można wnieść kolejne propozycje.

Wstępna koncepcja projektowa ma zostać opracowana do połowy stycznia przyszłego roku. Natomiast na trzecim spotkaniu planowanym w styczniu mieszkańcy powinni poznać już wstępną koncepcję projektową zagospodarowania trenerów w centrum Stalowej Woli.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top