Inwestycje

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu będzie odrestaurowane i rozbudowane

muzeum marii konopnickiej żarnowiec
fot. O. Hałabud

Muzeum Marii Konopnickiej/Żarnowiec. Prawie 18 milionów złotych będzie kosztowała renowacja oraz rozbudowa Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Podpisana właśnie umowa dotyczy realizacji projektu zatytułowanego „Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Jego głównym celem jest odrestaurowanie części zabytkowych zabudowań, w których mieści się muzeumprzywrócenie piękna, otaczającemu zabudowania parkowi oraz stworzenie nowej przestrzeni wystawienniczej, która da instytucji nowe możliwości rozwoju, odpowiadające rosnącym oczekiwaniom zwiedzających

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu przed nieco ponad 120 laty było darem narodu polskiego dla wybitnej poetki, pisarki, tłumaczki, jednej z najsłynniejszych Polek XIX stuleciaprawdziwej ikony narodowej – Marii Konopnickiej. Teraz jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego

Wartość projektu, który będzie realizować muzeum wynosi 17,6 mln złotych. Zostanie on sfinansowany dzięki przekazanym przez zarząd województwa środkom z UE – dofinansowaniu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz pieniądzom z budżetu województwa. Ze środków unijnych jest to kwota 12,2 mln złotych, a ze środków budżetu województwa podkarpackiego prawie 5,5 mln złotych. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego regionu poprzez rozbudowę infrastruktury muzeum oraz uatrakcyjnienie jego oferty.

W ramach projektu zostaną wybudowane nowe obiekty oraz odrestaurowane obiekty muzealne, zmodernizowany będzie park, wyeksponowana zostanie zabytkowa infrastruktura, unowocześniony zostanie także sposób prezentacji unikalnych zasobów historycznych oraz literackich. Zapewniona zostanie też lepsza ochrona zabytków, dzięki instalacjom systemów bezpieczeństwa.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec czerwca 2025 roku.

W ramach renowacji i modernizacji zabytkowego parku wykonana zostanie nowa nawierzchnia alejek, wyremontowany będzie staw, zamontowane zostaną obiekty tzw. małej architektury – drewniana kładka, altany oraz ławki. W parku „zamieszkają” krasnoludki i sierotka Marysia,,  powstanie też „Grota krasnoludków”. Stylowe oświetlenie oraz odrestaurowany zabytkowy drzewostan uzupełnią zmiany otoczenia dworku.

Dzięki projektowi przeprowadzony zostanie także remont zabytkowego dworku oraz budynku Lamusa. Przebudowany zostanie taras, by przywrócić mu wygląd z czasów pobytu tu Marii Konopnickiej, nowe będą wentylacja i kotłownia. Nowoczesna instalacja systemu bezpieczeństwa pozwoli baczniej dbać o zabytek

Największym elementem projektu będzie budowa i wyposażenie nowego obiektu wystawowego wraz z parkingiem.

Nowy budynek będzie miał zarówno pomieszczenia ekspozycyjne, ale także miejsce na magazyny zbiorów, salę konferencyjno-widowiskową, pracownie działów merytorycznych, pomieszczenia biurowo-administracyjne, część z pokojami gościnnymi i salą konsumpcyjną oraz punkt informacyjnyZakupione zostanie  nowoczesne wyposażeniem.in. do prezentacji zbiorów oraz do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej

Zaplanowany zakres inwestycji oraz wykorzystanie nowych technologii pozwoli na dostosowanie sposobu prezentacji zasobów muzeum do potrzeb osób w różnym wieku, tworząc szansę na dotarcie ze spuścizną po Marii Konopnickiej do współczesnych i  kolejnych pokoleń – podkreślali zgodnie w czasie spotkania dyrektor placówki i jej pracownicy.

Każdego roku muzeum odwiedza około 15 tysięcy osób.

źródło: Województwo Podkarpackie

muzeum marii konopnickiej żarnowiec

fot.: Olga Hałabud

muzeum marii konopnickiej żarnowiec

fot.: Olga Hałabud

muzeum marii konopnickiej żarnowiec

fot.: Olga Hałabud

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top