News

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej będzie miało dwa nowe oddziały

muzeum przemyśl nowe oddziały
fot. A. Magda

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – instytucja kultury prowadzona przez samorząd województwa i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – poszerzy swoją działalność o dwa nowe oddziały

List intencyjny w tej sprawie został podpisany we wtorek, 10 października w Warszawie. Nowe oddziały mają powstać w wyznaczonych pomieszczeniach w Zamku w Krasiczynie oraz w kamienicy położonej przy ulicy Kmity w Przemyślu.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej planuje utworzyć dwa nowe oddziały: Krasiczyn – Rezydencja Rodowa oraz Kamienica Podzamcze.

List intencyjny w sprawie współpracy przy ich utworzeniu podpisali w Warszawie: prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jan Jarosz, dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju PrzemysłuW wydarzeniu uczestniczyli również: szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński oraz prezes Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA Marek Zaczek, a wcześniej swój podpis pod dokumentem złożył również Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Podczas podpisania dokumentu minister Piotr Gliński podkreślał, że ta decyzja jest wyrazem konsekwentnej polityki obecnego rządu w sferze kultury, polegającej na wspieraniu lokalnych instytucji kultury.

Wicemarszałek Piotr Pilch dziękował ministrowi Glińskiemu za podjęcie takiej decyzji, gdyż Przemyśl jest miastem, które zasługuje na wsparcie w obszarze muzealnictwa. Również Jan Jarosz, dyrektor MNZP podkreślał, że wsparcie ministerstwa pozwoli w jeszcze lepszy sposób i w większym wymiarze ukazać bogatą historię tych ziem.

„Ideą przewodnią powyższego przedsięwzięcia jest chęć wspólnej dbałości o upowszechnianie wiedzy na temat historii, kultury i tradycji Ziemi Przemyskiej i jej znaczenia w dziejach Polski i Europy” – napisano w liście intencyjnym.

Sygnatariusze listu zobowiązali się do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia nowych oddziałów muzeum zgodnie ze swoimi kompetencjami i zasobami, zapewniając przedsięwzięciu – w oparciu o dostępne możliwości – odpowiednie zaplecze finansowe i merytoryczne. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadeklarował w liście wolę zapewnienia środków finansowych na zakup nieruchomości, w której zaplanowano utworzenie oddziału Kamienica Podzamcze Oddział MNZP oraz na przeprowadzenie działań przygotowawczych związanych z niezbędnymi pracami adaptacyjnoremontowymiw planowanych nowych oddziałach muzeum. 

Z kolei Agencja Rozwoju Przemysłu zadeklarowała udostępnienie MNZP – poprzez wynajem – pomieszczeń w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie: Baszty Królewskiej – Galerii ARP oraz Baszty Papieskiej wraz ze znajdującymi się obok nich salkami.

Muzeum w Przemyślu zobowiązało się do przeprowadzenia stosownych procedur zakupu i najmu nieruchomości oraz przygotowania ich do uruchomienia.

Samorząd województwa wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego– jako organizatorzy MNZP – zmienią obowiązujący statut placówki oraz ustalą proporcje sfinansowania kosztów funkcjonowania nowych oddziałów.

źródło: Województwo Podkarpackie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top