Inwestycje

Na Podkarpaciu wybudowanych zostanie 8 nowych obwodnic. Gdzie i kiedy powstaną?

budowa obwodnicy
fot. GDDKiA

Obwodnica/Budowa. Osiem nowych inwestycji powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na terenie woj. podkarpackiego.

Pierwsze zadanie, Obwodnica Sanoka, jest na etapie przetargu na realizację. Dla pozostałych siedmiu przygotowywane są dokumentacje projektowe.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe drogi klasy GP, skrzyżowania jednopoziomowe (ronda), odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległych terenów.

Inwestycje będą uwzględniać również m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę oświetlenia drogowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

obwodnica budowa podkarpackie

GDDKiA

Obwodnica Sanoka w ciągu DK28 (II etap)

16 sierpnia br. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 26 września br. Jest to pierwsze zadanie z rządowego Programu Budowy 100 obwodnic (PB100) na Podkarpaciu, które zostanie skierowane do realizacji. Informowaliśmy o tym tutaj.

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 12 lipca 2021 r. na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Wartość umowy to 2 422 183,65 zł, wykonawcą jest Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem.

Zgodnie z harmonogramem prac projektowych w czerwcu br. wykonawca przedłożył opracowane STEŚ-R Etap I, prowadzone dla pięciu wariantów obwodnicy wybranych po etapie Studium korytarzowego (SK) tj. W6, W7, W8, W10 i W10A.

9 maja br. Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał pozytywną decyzję dla przedłożonej dokumentacji hydrogeologicznej. Ponadto, wykonano badania geofizyczne oraz geotechnicznej  w ciągu planowanych przebiegów obwodnicy. 2 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), natomiast na październik br. zaplanowane zostało posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Po wydaniu rekomendacji dla wariantu inwestycyjnego przez KOPI, wykonawca przystąpi do realizacji prac projektowych dla dokumentacji STEŚ-R Etap II.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac projektowych, w grudniu br. planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DŚU.

Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy w systemie Projektuj i buduj planowane jest na sierpień 2025 r., a zakończenie robót przewiduje się na grudzień 2029 r.

Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 12 kwietnia 2021 r. na wykonanie STEŚ-R. Wartość umowy to 2 898 029,32 zł, wykonawcą jest Promost Consulting.

W lutym br. wykonawca przedłożył opracowane STEŚ-R Etap I, prowadzone dla czterech wariantów obwodnicy wybranych po etapie studium korytarzowego (SK) tj. W2, W3, W4, W9 oraz jednego podwariantu 4.1. Aktualnie trwa odbiór dokumentacji. 8 maja br. odbyło się posiedzenie ZOPI, a w październiku planowane jest posiedzenie KOPI.

19 kwietnia br. Marszałek Województwa Podkarpackiego zatwierdził opracowaną dokumentację hydrogeologiczną. Ponadto, wykonano badania geofizyczne oraz geotechniczne w ciągu planowanych przebiegów obwodnicy. Aktualnie wykonawca przygotowuje materiały do wniosku o wydanie DŚU. Złożenie wniosku planowane jest w październiku br. Po wydaniu rekomendacji dla wariantu inwestycyjnego przez KOPI, wykonawca przystąpi do realizacji prac projektowych dla dokumentacji STEŚ-R Etap II.

Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy Kolbuszowej w systemie Projektuj i buduj planowane jest w maju 2025 r., a zakończenie robót przewiduje się na wrzesień 2029 r.

Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 26 kwietnia 2021 r. na wykonanie STEŚ-R. Wartość umowy to 10 688 700 zł, wykonawcą jest konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra.

Wykonawca przedłożył opracowane STEŚ-R Etap I, prowadzone dla czterech wariantów obwodnicy wybranych po przeprowadzonej drugiej akcji informacyjnej, tj. W5a i W6a.

14 lipca br. odbyło się posiedzenie ZOPI, a posiedzenie KOPI planowane jest na IV kwartał tego roku.  6 czerwca 2023 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego zatwierdził opracowaną dokumentację hydrogeologiczną.

Aktualnie wykonawca przygotowuje materiały do wniosku o wydanie DŚU oraz raport o oddziaływaniu na środowisko (ROOŚ). Złożenie wniosku planowane jest w listopadzie br. Po wydaniu rekomendacji dla wariantu inwestycyjnego przez KOPI, wykonawca przystąpi do realizacji prac projektowych dla dokumentacji STEŚ-R Etap II.

Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy Miejsca Piastowego w systemie Projektuj i buduj planowane jest na IV kwartał 2025 r., a zakończenie robót przewiduje się w IV kwartale 2030 r.

Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 26 kwietnia 2021 r. na wykonanie STEŚ-R. Wartość umowy to 12 656 700 zł, wykonawcą jest konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra.

Po opracowaniu studium korytarzowego, do dalszych prac projektowych zarekomendowano cztery warianty przebiegu przyszłej obwodnicy. W zakresie rozpoznania gruntu przeprowadzono badania geofizyczne oraz zakończono odwierty na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej i studium geologiczno-inżynierskiego. Zakończono również inwentaryzację przyrodniczą.

7 sierpnia br. Marszałek Województwa Podkarpackiego zatwierdził opracowaną dokumentację hydrogeologiczną. Aktualnie trwa odbiór STEŚ-R Etap I. 12 września br. odbyło się posiedzenie ZOPI, zaś na październik planowane jest posiedzenie KOPI. Po zakończeniu tego etapu prac, przy uwzględnieniu wszelkich analiz i wskaźników, zostanie wskazany wariant, dla którego wystąpimy z wnioskiem o wydanie DŚU. Po uzyskaniu tej decyzji, w sposób ostateczny zostanie określony przebieg przyszłej obwodnicy Przemyśla.

Ogłoszenie przetargu na jej realizację w systemie Projektuj i buduj planowane jest na III kwartał 2026 r., natomiast zakończenie robót przewiduje się w I kwartale 2030 r.

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 28 lutego 2022 r. na opracowanie Koncepcji programowej (KP). Wartość umowy to 6 986 400 zł, wykonawcą jest konsorcjum firm MPRB.

30 czerwca 2022 r. wydana została DŚU dla tej inwestycji. Aktualnie trwają prace projektowe. Zakończono prace nad wykonaniem mapy do celów projektowych, na podstawie której opracowywane są rozwiązania projektowe. Wykonano pomiary ruchu i opracowano analizy oraz prognozy ruchu. Zakończono badania geofizyczne. 19 grudnia 2022 r. uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz dodatku do dokumentacji hydrologicznej. W lipcu br. wykonawca zakończył prace terenowe związane z wykonaniem wierceń i sondowań oraz instalacji do monitoringu osuwisk (piezometry, inklinometry i repery). Aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej. Planowany termin zakończenie etapu Koncepcji programowej to I kwartał 2024 r.

Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy w systemie Projektuj i buduj planowane jest w połowie 2024 r., natomiast zakończenie robót przewiduje się w IV kwartale 2028 r.

Obwodnica Jasła w ciągu DK73

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 28 grudnia 2021 r. na opracowanie KP. Wartość umowy to 6 649 084,80 zł. Wykonawcą dokumentacji jest Promost Consulting.

30 czerwca 2022 r. wydana została DŚU, która 18 sierpnia 2022 r. stała się ostateczna. Zakończono prace nad wykonaniem mapy do celów projektowych, na podstawie, której opracowywane są rozwiązania projektowe. Wykonano pomiary ruchu i opracowano analizy oraz prognozy ruchu. Zakończono też badania geofizyczne. 1 grudnia 2022 r. uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz dokumentacji hydrologicznej co pozwoliło na wykonanie wierceń w terenie wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych. Aktualnie trwają prace projektowe. We wrześniu br. planowane jest posiedzenie ZOPI na którym zostanie oceniona dokumentacja, a w następnej kolejności posiedzenie KOPI.

Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy w systemie Projektuj i buduj planowane jest w II kwartale 2024 r.

Obwodnica Pilzna w ciągu DK73

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 9 marca 2022 r. na opracowanie KP. Wartość umowy to 1 527 341,43 zł. Wykonawcą dokumentacji jest KLOTOIDA.

30 czerwca 2022 r. wydana została DŚU, która 18 sierpnia 2022 r. stała się ostateczna. Opracowana została już mapa do celów projektowych, analiza i prognoza ruchu oraz analiza zagrożenia powodziowego. Wykonane zostały też badania geofizyczne i geologiczne. W listopadzie 2022 r. zatwierdzony został projekt robót geologicznych dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, a w grudniu zatwierdzono projekt robót geologicznych dla opracowania dokumentacji hydrologicznej co pozwoliło na wykonanie wierceń w terenie oraz badań laboratoryjnych. Odebrano Koncepcję programową. 4 sierpnia br. odbyło się posiedzenie ZOPI. Następnym etapem będzie posiedzenie KOPI, planowane na październik tego roku.

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy w systemie Projektuj i buduj, co planowane jest do II kwartału 2024 r.

źródło: GDDKiA

1 komentarz

1 komentarz

  1. AD

    26 września 2023 at 14:55

    Koncepcja do końca nie spójna bo brakuje nowej drogi między Jasło a Miejsce Piastowe z odnogą do Krosna czyli do budowanej via carpatii w nowym ciągu .Stara droga nie nadaje się do tranzytu bo prowadzi poprzez wioski w której są szkoły przy drogach. Teren górzysty, drogi zapchane. Po oddaniu via carpatii w Miejscu Piastowym ruch tranzytowy na odcinku Pilzno – Jasło – Miejsce Piastowe mocno się zwiększy a dróg jak nie było tak nie ma. A jest to raptem 30 km.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top