Praca

Na Podkarpaciu wzrosły emerytury i renty. Ile teraz wynoszą świadczenia?

emerytura renta podkarpackie

Emerytura/Renta. W pierwszym półroczu 2023 roku na Podkarpaciu, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, wzrosły emerytury i renty wypłacane przez ZUS i KRUS.

Wzrosła również liczba emerytów, pobierających świadczenia społeczne z ZUS, natomiast zmalała liczba emerytowanych rolników.

W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku przeciętna miesięczna emerytura wypłacana na Podkarpaciu przez ZUS wynosiła 2975,58 zł, przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy 2200,07 zł, a przeciętna renta rodzinna 2492,01 zł.

Emerytury w województwie podkarpackim pobierało 313,5 tys. osób, renty z tytułu niezdolności do pracy 33,6 tys., a renty rodzinne 61,8 tys. osób.

W pierwszym półroczu 2023 roku przeciętna miesięczna emerytura wypłacana rolnikom przez KRUS na Podkarpaciu wyniosła 1786,65 zł. Przeciętna miesięczna renta z tytułu niezdolności do pracy 1593,52 zł, w tym renta wypadkowa 1798,33 zł. Przeciętna renta rodzinna miała wartość 2248,53 zł, w tym renta wypadkowa 2086,11 zł. Emerytury w opisywanym okresie pobierało 41,8 tys. rolników, renty 11,7 tys., a renty rodzinne 2,3 tys. rolników.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS na Podkarpaciu wzrosła o 434,04 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy o 283,87 zł, a renta rodzinna o 310,83 zł.

Wzrosły również przeciętne miesięczne świadczenia wypłacane rolnikom w województwie podkarpackim w pierwszym półroczu 2023 roku w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku: emerytura o 306,09 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy o 249,23 zł, w tym renta wypadkowa o 323,66 zł, renta rodzinna o 313,28 zł, w tym renta wypadkowa o 288,36 zł.

Liczba emerytów pobierających świadczenia z ZUS od stycznia do czerwca 2023 roku wzrosła o 7,2 tys. osób w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, natomiast zmalała liczba rencistów o 2,1 tys. osób oraz pobierających renty rodzinne o 485. Zmniejszyła się także liczba emerytowanych rolników (o 1469), rencistów(o 254) oraz pobierających renty rodzinne z KRUS (o 17).

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top