Inwestycje

Na Podkarpackich drogach DK9, DK19, DK77 i DK94 poprawi się bezpieczeństwo

przejście dla pieszych
fot. GDDKiA

GDDKiA podpisała umowy na zaprojektowanie i budowę chodników w Nowej Dębie (DK9), Jaworniku Niebyleckim (DK19), Gorzycach i Tryńczy (DK77) oraz w m. Krasne i Gwizdaj (DK94).

To kolejne inwestycje na sieci dróg krajowych w naszym regionie, które znacząco wpłyną na poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych.

Zaprojektowanie i budowa chodnika w ciągu DK9 w miejscowości Nowa Dęba (dł. 0,98 km)

Wykonawcą prac jest firma MATBUD z Boguchwały. Wartość prac to 4 292 700,00 zł brutto.

DK9 na przedmiotowym odcinku posiada przekrój półuliczny o dwóch pasach ruchu.  Zlokalizowane są tam przystanki autobusowe, które obecnie nie są połączone ciągiem pieszym z okolicznymi zabudowaniami. Ruch pieszych odbywa się poboczem utwardzonym. Wyposażenie przejścia dla pieszych w oświetlenie dedykowane zwiększy widoczność pieszych na przejściu oraz tym samym poprawi ich bezpieczeństwo. Również połączenie już istniejących ciągów pieszych będzie miało znaczący wpływ na zwiększenie warunków bezpieczeństwa pieszych.

W ramach zadania zaprojektowany i wykonany zostanie: chodnik oraz dedykowane oświetlenie dla pieszych na wlocie drogi podporządkowanej (ul. Sienkiewicza).

Zaprojektowanie i przebudowa odcinka DK19 w m. Jawornik Niebylecki wraz z budową chodnika (dł. 2,10 km)

Wykonawcą prac jest firma MATBUD z Boguchwały. Wartość prac to 9 889 200,00 zł brutto.

Na w/w odcinku DK19 zlokalizowane są przystanki autobusowe, które obecnie nie są połączone ciągiem pieszym z okolicznymi zabudowaniami. Ruch pieszych odbywa się utwardzonym poboczem. Inwestycja będzie miała znaczący wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych ponieważ połączy dwa istniejące odcinki chodników.

W ramach zadania zaprojektowany i wykonany zostanie: chodnik, dodatkowa jezdnia o długości ok. 667 m po prawej stronie DK19, a także nowe przejście dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym. Wykonany zostanie również m.in. kanał technologiczny, mur oporowy zabezpieczającego nasyp drogowy przy cieku Gwoździanka oraz przebudowane zostanie oświetlenie drogowe.

Zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem i zatoki autobusowej w ciągu DK77 w m. Gorzyce (dł. 0,60 km)

Wykonawcą prac jest firma MAT-BUD z Niska. Wartość prac to 1 837 530,81 zł brutto.

Na w/w odcinku DK77 zlokalizowane są przystanki autobusowe, które obecnie nie są połączone ciągiem pieszym z okolicznymi zabudowaniami. Ruch pieszych odbywa się poboczem utwardzonym. Inwestycja będzie miała znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa pieszych ponieważ połączy dwa istniejące odcinki chodników.

Zaprojektowanie i budowa chodnika w ciągu DK77 w m. Tryńcza (dł. 0,50 km)

Wykonawcą prac jest Konsorcjum firm DROSEKO i DRO-BRUK. Wartość prac to 1 642 947,90 zł brutto.

Na DK77 zlokalizowane są przystanki autobusowe, które obecnie nie są połączone ciągiem pieszym z okolicznymi zabudowaniami. Ruch pieszych odbywa się poboczem utwardzonym.  Projektowany chodnik połączy się z istniejącymi ciągami pieszymi. Ponadto wykonane zostanie nowe przejście dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym, co będzie zapobiegać przekraczaniu DK77 w miejscach niedozwolonych i razem z rozbudową ciągów pieszych będzie miało znaczący wpływ na zwiększenie warunków bezpieczeństwa pieszych.

Zaprojektowanie i budowa chodnika w ciągu DK94 w m. Krasne (dł. 0,17 km)

Wykonawcą prac jest Konsorcjum firm DROSEKO i DRO-BRUK. Wartość prac to 410 481,75 zł brutto.

DK94 na przedmiotowym odcinku posiada przekrój półuliczny o czterech pasach ruchu. Nowy chodnik będzie stanowił kontynuację ciągu pieszo – jezdnego. Obecnie ruch pieszych do pobliskich zabudowań odbywa się poboczem utwardzonym. Inwestycja będzie miała znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Zaprojektowanie i budowa chodnika w ciągu DK94 w m. Gwizdaj (dł. 1,00 km)

Wykonawcą prac jest Konsorcjum firm DROSEKO i DRO-BRUK. Wartość prac to 2 080 286,70 zł brutto.

DK94 na przedmiotowym odcinku posiada przekrój o czterech pasach ruchu. Zlokalizowane są tam przystanki autobusowe, które obecnie nie są połączone ciągiem pieszym z okolicznymi zabudowaniami. Ruch pieszych odbywa się poboczem utwardzonym. Inwestycja będzie miała znaczący wpływ na zwiększenie warunków bezpieczeństwa pieszych.

Termin realizacji

Prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy tj. końcem przyszłego roku. Wyjątkiem jest przebudowa odcinka DK19 w m. Jawornik Niebylecki wraz z budową chodnika, dla której termin realizacji to 22 miesiące. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top