Praca

Nowelizacja Karty Nauczyciela. Uproszczenie systemu awansu zawodowego i podwyższenie wynagrodzenia

wynagrodzenie nauczyciel 2022 karta nauczyciela awans

Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela, która polega na uproszczeniu systemu awansu zawodowego, w tym m.in. na zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego, odejściu od sformalizowanych staży oraz większej koncentracji na nabywaniu przez nauczycieli umiejętności praktycznych.

Za nowelizacją głosowało 241, przeciw było 204, a trzech wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie nowelizacji w całości i wprowadził do niej kilka poprawek. Jedna z nich dotyczy m.in. możliwości przyjęcia przez Radę Ministrów programu dot. wsparcia na rozwój infrastruktury dla szkół poza granicami kraju prowadzących nauczanie w języku polskim. Inna reguluje warunki uzyskania przez pracowników kuratoriów oświaty stopnia nauczyciela mianowanego, jeżeli na tym stanowisku pracują co najmniej trzy lata i tego stopnia nie uzyskały do 31 sierpnia 2022r. Przyjęto też poprawki dotyczące dystrybucji subwencji oświatowej.

Dotychczas ścieżka awansu zawodowego nauczycieli obejmowała 4 stopnie awansu: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Nowelizacja zakłada, że ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zostanie uproszczona i odbiurokratyzowana.

W celu uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczyciel nie będzie musiał odbywać sformalizowanych staży. Jednocześnie większe znaczenie będzie miało nabywanie umiejętności praktycznych nauczycieli, równomierny ich rozwój w okresie całej ścieżki awansu zawodowego.

Nowelizacja wprowadza dwa stopnie awansu zawodowego nauczyciela: nauczyciel mianowany (uzyskanie tego stopnia jest poprzedzone okresem przygotowania do zawodu nauczyciela) oraz nauczyciel dyplomowany.

Po rozpoczęciu pracy w szkole – zgodnie z nowelizacją – nauczyciel będzie odbywał przygotowanie do zawodu ze wsparciem mentora (w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą).

Okres, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, został skrócony z 6 lat do 4 lat.

Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie możliwe po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą.

Nowela zakłada podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli w pierwszych sześciu latach pracy. Średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie stanowiło dla:

  • nauczyciela początkującego – 120% kwoty bazowej,
  • nauczyciela mianowanego – 144% kwoty bazowej,
  • nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej.

Wynagrodzenie nauczyciela w pierwszym roku pracy w szkole wzrośnie (w porównaniu ze stanem obecnym) ze 100% do 120% kwoty bazowej, a wynagrodzenie w drugim, trzecim i czwartym roku pracy w szkole – ze 111% do 120% kwoty bazowej.

Przez pierwsze dwa lata pracy w szkole nauczyciel będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas określony. Po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w szkole i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy nauczyciel ma być zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) wejście w życie nowych przepisów od 1 września 2022r. będzie kosztować 328 mln zł w tym roku, 1,08 mld zł w 2023 r. a w okresie do roku 2032 – 14,19 mld zł (w tym ok. 11,2 mld zł po stronie budżetu państwa, resztę mają pokryć samorządy).

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top