Inwestycje

Nowy Żmigród: rozwiązania projektowe budowy obwodnicy zatwierdzone

nowy żmigród obwodnica

Nowy Żmigród/Obwodnica. Zatwierdzono rozwiązania projektowe budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Zarząd Powiatu w Jaśle oraz gmina Nowy Żmigród podpisali porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Jasielskiemu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”.

Porozumienie to określa finansowanie dokumentacji projektowej z budżetu Powiatu Jasielskiego, Województwa Podkarpackiego oraz gminy Nowy Żmigród.

Tryb i termin przekazania pomocy finansowej od gminy dla Powiatu Jasielskiego obejmuje umowa zawarta w dniu 27.03.2024 r. z Wójtem.

Należy podkreślić, że prace projektowe przebiegają zgodnie z harmonogramem, a termin ich ukończenia przewidziany jest na 14 listopada 2024 r.

Rondo w Nowym Żmigrodzie

Warto przypomnieć, że 24 marca realizowany w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021–2027 projekt pn.: „Łączymy Pogranicze przez Duklę” zyskał pozytywną ocenę formalną Komitetu Monitorującego.

W ramach projektu po stronie polskiej przewidziano przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród –Dukla z drogą wojewódzką nr 992, na rondo w miejscowości Nowy Żmigród.

W wyniku realizacji projektu wykonane zostanie skrzyżowanie – rondo o kształcie ósemki, stanowiące połączenie dwóch rond o średnicy zewnętrznej wynoszącej 40,0 m.

Realizacja tego zadania stanowi podstawę do realizacji obwodnicy Nowego Żmigrodu.

nowy żmigród rondo

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top