News

Obecny rząd Mateusza Morawieckiego znacząco gorzej oceniany

morawiecki rząd ocena
fot. archiwum

Obecny rząd Mateusza Morawieckiego po 2 latach funkcjonowania jest znacząco gorzej oceniany niż poprzedni gabinet, kierowany przez tego polityka, we wszystkich sferach działania – wynika z listopadowego badania CBOS.

Politykę gospodarczą rządu źle ocenia 33 proc. ankietowanych, 31 proc. dobrze, a dostatecznie 29 proc.

„Obecny rząd Mateusza Morawieckiego po dwóch latach funkcjonowania jest znacząco gorzej oceniany niż poprzedni gabinet, kierowany przez tego polityka, we wszystkich uwzględnionych w badaniu sferach działania. Biorąc pod uwagę zmiany średnich ocen na skali od 2 do 5 można powiedzieć, że uzyskuje gorsze oceny przede wszystkim w zakresie zwalczania korupcji (spadek średniej z 3,57 do 3,01), polityki gospodarczej (spadek z 3,61 do 3,07), sposobu gospodarowania publicznymi pieniędzmi (spadek z 3,34 do 2,80), polityki rolnej (spadek z 3,44 do 2,92), polityki prorodzinnej (spadek z 3,81 do 3,35) i polityki zagranicznej (spadek z 3,38 do 2,92)” – podał CBOS.

Według badania, stosunkowo najmniejsze pogorszenie zanotowano w opiniach o działaniach rządu w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, opieka zdrowotna, szkolnictwo oraz pomoc społeczna.

Do najlepiej ocenianych dziedzin działalności drugiego rządu Mateusza Morawieckiego po dwóch latach od jego powstania należą: obronność i zapewnienie bezpieczeństwa państwa (łącznie 40 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych), polityka prorodzinna (39 proc.) oraz zwalczanie przestępczości (36 proc.).

Względnie dobrze oceniana jest także polityka w dziedzinie ochrony środowiska (31 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych wobec 25 proc. niedostatecznych).

W przypadku takich obszarów działalności jak opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy oraz polityka gospodarcza można mówić, jak wskazał CBOS, o niejednoznacznych opiniach, bowiem odsetek osób wystawiających rządowi dobre i bardzo dobre noty (łącznie po 31 proc.) jest zbliżony do odsetka postrzegających jego działania jako dostateczne lub niedostateczne (odpowiednio 29 proc. i 33 proc.).

Według zestawienia CBOS, politykę gospodarczą drugiego rządu Morawieckiego po 2 latach funkcjonowania źle ocenia największy odsetek ankietowanych od badania przeprowadzonego w marcu 2004 r. pod koniec działania gabinetu Leszka Millera.

Nieco więcej ocen niedostatecznych niż dobrych i bardzo dobrych gabinet Mateusza Morawieckiego uzyskuje za politykę w takich obszarach jak: kierowanie państwem (34 proc. do 29 proc.), oświata (36 proc. do 29 proc.) oraz zwalczanie korupcji (34 proc. do 27 proc.).

Także polityka rolna częściej budzi jednoznacznie krytyczne (29 proc.) niż pozytywne opinie (21 proc.), choć działania rządu w tej dziedzinie są dla stosunkowo wielu osób trudne do oceny (25 proc. odpowiedzi „Trudno powiedzieć”).

„Jeszcze bardziej krytycznie odbierana jest polityka zagraniczna obecnego gabinetu, a więc sfera, która nigdy nie należała – w odbiorze społecznym – do najmocniejszych punktów ekip rządowych po roku 2015. Dobrze lub bardzo dobrze postrzega ją co czwarty ankietowany (25 proc.), prawie dwie piąte badanych (39 proc.) ocenia ją jako niedostateczną. Dwie najgorzej oceniane dziedziny działań rządu to właściwe gospodarowanie publicznymi pieniędzmi oraz opieka zdrowotna. W przypadku każdej z nich oceny niedostateczne wystawia rządzącym blisko połowa badanych (po 47 proc.)” – pisze CBOS.

„O ile jednak polityka w dziedzinie ochrony zdrowia właściwie każdemu rządowi przysparzała problemów wizerunkowych, o tyle jeśli chodzi o gospodarowanie publicznymi pieniędzmi, to poprzednie gabinety Prawa i Sprawiedliwości po dwóch latach funkcjonowania w ocenie dużej części opinii publicznej zasługiwały na pochwały” – dodano.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 listopada 2021 roku na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 56,1 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. – CATI i 14,1 proc. – CAWI).

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top