Inwestycje

Pięciu chętnych na budowę drugiego etapu obwodnicy Sanoka

obwodnica sanoka II etap
fot. GDDKiA

Sanok/Obwodnica. Pięć ofert zostało złożonych w postępowaniu na zaprojektowanie i budowę drugiego etapu obwodnicy Sanoka.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Budowy 100 obwodnic.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, złożone oferty wahają się od niemal 130 mln zł do ponad 211,5 mln zł.

 1. PORR – 129 769 920 zł;
 2. BUDIMEX – 152 304 424,33 zł;
 3. STRABAG – 181 614 285,93 zł;
 4. Intercor – 200 927 361,67 zł;
 5. Nowak-Mosty – 211 533 037,69 zł.

„Kwota, jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie realizacji tego zadania wynosi ponad 146,4 mln zł” – dodała.

Oferty zostaną sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze (20 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.).

Jak podała Rarus, obwodnica będzie częścią drogi krajowej nr 28 i połączy odcinek drogi zrealizowany w ramach I etapu.

„Droga będzie miała długość ok. 3 km, a na początkowym odcinku wykorzysta przebieg istniejącej dk84, a następnie odbije na północ na drugą stronę Sanu. Na wspólnym przebiegu z DK84 droga wyposażona zostanie w tzw. pas wielofunkcyjny” – podkreśliła.

W ramach zadania wybudowane zostaną m.in. dwa ronda, chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. „Wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie: cztery mosty, trzy przepusty i mur oporowy. Największym wyzwaniem będzie budowa mostu o długości ponad 300 m i przęśle nurtowym o długości 150 m nad linią kolejową i rzeką San” – zaznaczyła Rarus.

Prace projektowe i roboty budowlane mają zakończyć się w ciągu 39 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pierwszy etap obwodnicy Sanoka został oddany 30 stycznia 2020 r. i pozwolił na wyprowadzenie ruchu tranzytowego na dk28 z kierunku Krosna do dk84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko-Smolnica.

Budowa drugiego etapu spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu dk28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla.

Inwestycja będzie zrealizowana w ramach Programu Budowy 100 obwodnic.

W województwie podkarpackim powstanie osiem nowych inwestycji drogowych finansowanych z tego programu.(PAP)

Program Budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) powstanie osiem nowych inwestycji drogowych. Są to:

 • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9
 • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9
 • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28
 • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77
 • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap)
 • obwodnica Jasła w ciągu DK73
 • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73
 • obwodnica Pilzna w ciągu DK73

Pierwsze zadanie z PB100, II etap obwodnicy Sanoka, jest na etapie przetargu na realizację. Dla pozostałych siedmiu przygotowywane są dokumentacje projektowe. Dla obwodnic Jasła, Pilzna oraz Brzostku i Kołaczyc opracowywane są Koncepcje programowe, a dla pozostałych (obwodnica Nowej Dęby, Kolbuszowej, Miejsca Piastowego i Przemyśla) dokumentacja obejmująca Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach PB100 w województwie podkarpackim, będą drogami klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji wybudowane zostaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) oraz odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległych terenów. Inwestycje będą uwzględniać również m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska i ruchu drogowego oraz budowę oświetlenia drogowego.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top