Poradnik

PIT-11 – jakie są obowiązki pracodawcy?

PIT-11 od pracodawcy

Czekasz na PIT-11 od swojego pracodawcy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co zrobić, jeśli Twój szef spóźnia się z wysłaniem deklaracji i co mu za to grozi.

Co to jest PIT-11?

PIT-11 stanowi jeden z formularzy PIT, który służy do rozliczenia z urzędem skarbowym. Jest to dokument zawierający informacje dotyczące dochodów osiągniętych przez podatnika, pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne potrąconych z tych dochodów. Otrzymujemy go od pracodawców, którzy wypłacają nam wynagrodzenie i pobierają zaliczki na podatek. Innymi słowy, PIT-11 to zestawienie naszych dochodów i odliczeń dokonanych przez płatników podatkowych. Jeśli jednak nie masz i nie miałeś pracy w roku ubiegłym, Twoje rozliczenie będzie wyglądać zupełnie inaczej. Chcesz to zmienić? Wejdź na stronę GoWork i sprawdź najnowsze oferty.

Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracodawca ma obowiązek obliczenia i odprowadzenia zaliczek podatku dochodowego za pracowników, których zatrudnia. Jako osoba odpowiedzialna za pobór podatku i przekazanie go do urzędu, staje się płatnikiem, który jest odpowiedzialny za opodatkowanie wynagrodzenia pracowników i regularne wpłacanie należności do właściwego urzędu skarbowego. Nie jest to jednak obciążenie indywidualnych pracowników, lecz obowiązek pracodawcy jako płatnika podatkowego.

Dokumentem, który odzwierciedla te operacje, jest deklaracja PIT-11, którą pracodawca zazwyczaj przygotowuje w trzech egzemplarzach: dla pracownika, dla właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z miejscem zamieszkania pracownika-podatnika) oraz dla swojej dokumentacji kadrowo-księgowej.

PIT-11 – do kiedy i w jakiej formie pracodawca musi go dostarczyć?

PIT-11 pracodawca musi dostarczyć urzędowi skarbowemu nie później niż do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, przy czym przekaz może odbyć się także drogą elektroniczną. Z kolei podatnikowi należy dostarczyć formularz PIT-11 do ostatniego dnia lutego, a sposób przekazania jest dowolny. Pracodawca może osobiście dostarczyć formularz, wysłać go pocztą tradycyjną lub skorzystać z opcji elektronicznej, pod warunkiem zastosowania oficjalnego wzoru i niezbędnych elementów, w tym właściwego podpisu płatnika, na przykład podpisu elektronicznego.

Kto nie składa PIT-11?

Istnieją sytuacje, gdzie pracodawca nie musi składać formularza PIT-11, nawet jeśli zatrudnia pracowników. Dotyczy to przypadków, gdy zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a kwota wynagrodzenia określona w umowie nie przekracza 200 zł. W takich przypadkach pracodawca odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu i składa deklarację PIT-8A. W związku z zatrudnieniem pracowników na warunkach opisanych powyżej, pracodawca nie jest zobowiązany do sporządzania deklaracji PIT-11.

Co grozi pracodawcy za niewysłanie PIT-11?

Przesłanie formularza PIT-11 stanowi obowiązek pracodawcy, a w przypadku jego opóźnienia warto podejmować działania mające na celu ustalenie przyczyny zaniechania tego obowiązku. Wskazane jest podjęcie próby kontaktu z pracodawcą oraz wysłanie ponaglenia za pomocą listu poleconego. Jeśli te kroki nie przynoszą rezultatu, a zbliża się termin składania deklaracji podatkowej, można złożyć ją na podstawie dostępnych dokumentów lub własnych obliczeń, choć mogą one zawierać błędy. Niezłożenie PIT-u grozi karą grzywny, dlatego lepiej jest złożyć deklarację nawet z ewentualnymi błędami i skorygować ją później, niż nie składać jej wcale. Do własnych obliczeń można wykorzystać kwoty otrzymane na przelewach od pracodawcy.

W sytuacji, gdy pracodawca nie przesłał PIT-11 i nie reaguje na ponaglenia, pomocy należy szukać w urzędzie skarbowym. Jeśli skarga złożona w urzędzie nie przyniesie rezultatu, konieczne będzie samodzielne zebranie danych, takich jak podsumowanie otrzymanych wynagrodzeń od pracodawcy w 2023 roku, potrzebnych do złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Brak PIT-u od pracodawcy nie zwalnia nas z obowiązku rozliczenia podatku w terminie, który przypada do 30 kwietnia bieżącego roku.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top