Inwestycje

Powiat jasielski wybuduje nową drogę powiatową. Połączy Ujazd z obwodnicą Brzostku i Kołaczyc

nowa droga ujazd obwodnica brzostek kołaczyce 73
fot. Powiat jasielski

Obwodnica/Brzostek-Kołaczyce. Odbyła się wideokonferencja Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), przeprowadzona przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie.

Podczas spotkania omawiano Koncepcję Programową ,,Budowa obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73 o długości około 13,4 km”.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030. Obwodnica Brzostku i Kołaczyc będzie drogą klasy GP o długości 13 + 376 km.

Swoim zakresem obejmować będzie między innymi budowę skrzyżowań, dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głównym celem budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obu miejscowości, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Podczas wideokonferencji przedstawione zostały rozwiązania projektowe skrzyżowań, obiektów inżynierskich a także technologie realizacji, zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Podjęty został  między innymi temat skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1321R Błażkowa – Skurowa w miejscowości Błażkowa oraz Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś.

Ponadto omówiona została koncepcja ronda, mającego powstać w km 10+861 w miejscowości Ujazd, które zostanie połączone z drogą powiatową Nr 1313R Jasło- Błażkowa – Jodłowa ok. 100 metrowym nowym odcinkiem drogi powiatowej. Odcinek ten wykona Powiat Jasielski zawierając w tej sprawie stosowne porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Podczas wideokonferencji głos zabrał Adam Pawluś – Starosta Jasielski, który podziękował za współpracę oraz pozytywne rozpatrzenie proponowanych przez Powiat Jasielski rozwiązań dotyczących połączenia drogi powiatowej Nr 1321R Błażkowa – Skurowa w miejscowości Błażkowa oraz dojazdu do ronda w km 10+861 w miejscowości Ujazd.

Inwestycja ta będzie miała bardzo duże znaczenie dla Powiatu Jasielskiego i jego mieszkańców.

Dzięki nowemu skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1313R, dojazd do strefy gamrackiej, zapewniającej wiele miejsc pracy, stanie się szybszy, krótszy i mniej uciążliwy dla mieszkańców.

Aktualnie prace nad tworzeniem koncepcji programowej zmierzają ku końcowi. Kolejnym etapem będzie przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formuje ,,zaprojektuj i wybuduj”.

mapa obwodnica brzostek kołaczyce

Nowa droga powiatowa

Podczas sesji Rady Powiatu w Jaśle, 30 stycznia br., wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację w latach 2025 – 2028 zadania własnego Powiatu pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej łączącego projektowaną DK nr 73 z drogą powiatową Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w miejscowości Ujazd”.

Budowa nowego odcinka drogi będzie realizowana w porozumieniu z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na ten cel w poszczególnych latach zostaną zabezpieczone środki finansowe w kwocie 2 110 000 zł, w tym:

  • 10 000 zł w 2025 r.
  • 100 000 zł w 2026 r.
  • 1 000 000 zł w 2027 r.
  • 1 000 000 zł w 2028 r.

Zabezpieczenie środków jest niezbędne, aby wykonać dokumentację projektową w latach 2025 – 2026 oraz wykonać roboty budowlane w latach 2027-2028.

Realizacja nowego odcinka drogi powiatowej wynika z ustaleń GDDKiA, która opracowuje Program funkcjonalno – użytkowy obwodnicy Jasła.

Połączenie projektowanej DK nr 73 z istniejącą drogą powiatową nr 1313R poprzez nowy odcinek drogi powiatowej wpłynie znacząco na dostęp komunikacyjny do strefy przemysłowej „Gamratu”.

źródło: Powiat jasielski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top