Inwestycje

Powiat leżajski przebuduje łącznik drogowy na drodze powiatowej Giedlarowa-Wierzawice

giedlarowa wierzawice łącznik

Powiat leżajski ogłosił przetarg na przebudowę i rozbudowę łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 .

Łącznik znajduje się na drodze powiatowej  Giedlarowa-Wierzawice.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu wczorajszym (21/03/2024)

Prace budowlane jakie mają zostać wykonane w ramach zamówienia:

– Podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych odcinka drogi powiatowej Nr 1258R Giedlarowa- Wierzawice od km 3+065 do km 4+082 (skrzyżowanie z DK 77 ) o dł. ok. 1,017 km w miejscowości Wierzawice przez:

– poszerzenie jezdni do 5,5m ze wzmocnieniem nawierzchni warstwami z mieszanek mineralno – asfaltowych wiążącej o gr. 7cm i ścieralnej o gr. 5cm,

– polepszenie geometrii łuków poziomych i pionowych drogi przez odpowiednie ukształtowanie niwelety oraz poszerzeń i przechyłek na łukach,

– usprawnienie odwodnienia – przebudową przepustów pod koroną drogi i zjazdami, budową kanalizacji deszczowej – rowów krytych,

– wprowadzenie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

– przebudowę zjazdów z przepustami, reprofilację przydrożnego rowu prawostronnego,

– zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez budowę jednostronnego chodnika, na większości odcinka przylegającego do jezdni o szerokości 2,0m + krawężnik i obrzeże, a od km 3+130 do 3+205 poza jezdnią na gruncie zbrojonym w koszach gabionowych dla zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu,

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-04-05 o godz. 09:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top