Biznes

Powiat niżański: są pieniądze na własną firmę i na doposażenie stanowisk pracy. To nie wszystko

dotacja firma własna działalność dofinansowanie

Nisko/Dotacja/Firma. W powiecie niżańskim dokonano podziału środków Funduszu Pracy na 2024 r.

Kwota środków Funduszu Pracy ustalona dla Starosty Powiatu Niżańskiego na rok 2024 wynosi blisko 11 mln zł na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz 0,9 mln zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań.

Ze środków tych, przeznaczono m. in. na roboty publiczne, prace interwencyjne i staże 3,7 mln zł, na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – 1 mln zł i na refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy – 1,3 mln zł.

Dofinansowaniem objęte będzie też finansowanie studiów podyplomowych, prace społecznie użyteczne, dofinansowanie wynagrodzeń osób po 50 r. życia, finansowanie składek ZUS dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych.

Zabezpieczono również środki na bony zasiedleniowe, na które przeznaczono 240 tys. zł i na bony szkoleniowe – 250 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że dotacja na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 40 tys. zł zaś refundacja na doposażenie stanowiska pracy – 42 tys. zł. Wartość bonu zasiedleniowego to kwota 12 tys. zł.

Wnioski o organizację staży, robót publicznych, prac interwencyjnych, szkoleń, bonów na zasiedlenie, bonów szkoleniowych i finansowanie studiów podyplomowych, będzie można składać od dnia 24 stycznia 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy, przyjmowanie będą od dnia 29 stycznia 2024 r.

Nabory wniosków na poszczególne instrumenty rynku pracy będą zamykane z chwilą zaangażowania środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku lub na stanowiskach pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.

Informacje w sprawach naborów można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

  • staże, bony na zasiedlenie – pokój nr 15 – tel. (15) 841 23 13 wew. 14,
  • prace interwencyjne, roboty publiczne – pokój nr 16 – tel. (15) 841 23 13 wew. 16,
  • szkolenia, bony szkoleniowe, studia podyplomowe – pokój nr 10 – tel. (15) 841 23 13 wew. 38,
  • dotacje, doposażenia – pokój nr 12 – (15) 841 23 13 wew. 12

źródło: Powiat niżański

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top