Inwestycje

Powstanie nowy układ drogowy w Rzemieniu. Jest porozumienie

rzemień przejazd kolejowy
fot. A. Magda

Rzemień. Modernizacja linii kolejowej L25 wymagała przystosowania jej do obowiązujących realiów i przepisów.

Dotychczasowy przejazd kolejowy w Rzemieniu znajdował się zbyt blisko drogi wojewódzkiej 985 i konieczne było jego przeniesienie. Dziś na peronie w Rzemieniu w obecności mediów podpisano porozumienie dotyczące budowy nowego układu drogowego w tym miejscu.

Nowa lokalizacja przejazdu to z kolei konieczność zmiany układu drogowego w tym miejscu i związana z tym budownowego odcinka drogi powiatowej o długości prawie 900 m. wraz z budową dojazdu do drogi wojewódzkiej nr 985, który m.in. obsłuży ruch pojazdów samochodowych z powstającej niedaleko strefy gospodarczej. 

Na realizację przedmiotowej inwestycji powiat mielecki uzyskał decyzje ZRiD

Ponad 5 lat temu powstała dokumentacja, która potwierdziła, że należy zlikwidować ten przejazd aby umożliwić szybszą jazdę pociągów i zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących. Stąd też konieczność budowy w tym miejscu nowego układu drogowego, którego elementem jest przejazd w nowym miejscu i połączenie z drogą wojewódzką oraz z powiatową. W nowym miejscu będzie też przystanek autobusowy, także powstanie mały węzeł komunikacyjny. Bardzo dziękujemy pani burmistrz za to, że w sposób bardzo aktywny włącza się w realizację tej inwestycji i robi takie rzeczy, które ją uzupełniają m.in. to miejsca postojowe, dojazdy. Oczywiście to wszystko powoduje, że będzie nam się zwiększała liczba pasażerów. Niedługo będzie można pojechać z Mielca do Rzeszowa, bez konieczności przesiadania się w Dębicy. Kiedy pozyskamy pojazdy hybrydowe, wówczas od Mielca będzie poruszał się jako spalinowy, a od Dębicy już jako elektryczny. To będzie też pewna nowa jakość. Myślę że w tym momencie wiele osób przesiądzie się z tradycyjnego autobusu albo z prywatnego samochodu i będzie dojeżdżało do Rzeszowa linią kolejową – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Jestem zadowolony, że jesteśmy na finalnym etapie tego zadania. To ważny punkt, bo likwiduje dwa niebezpieczne przejazdy kolejowe. W tym miejscu powstanie układ drogowy, z bezpiecznym przejazdem przez linię kolejową. To jeden z końcowych już elementów modernizacji linii nr 25 – powiedział Piotr Grawicz z PKP PLK.   

Wobec konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury kolejowej i drogowej obejmującej trzech zarządców obiektów: PKP PLK jako zarządcę linii kolejowej, zarząd województwa podkarpackiego – jako zarządca drogi wojewódzkiej 985 oraz zarząd powiatu mieleckiego – jako zarządca drogi powiatowej, zawarto porozumienie o zakresie obowiązków i finansowania zmiany przebiegu drogi powiatowej wraz ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego oraz włączenia do drogi wojewódzkiej. Porozumienie podpisali marszałek Władysław Ortyl, starosta mielecki Stanisław Lonczak oraz Piotr Grawicz, zastępca dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Porozumienie zakłada m.in.:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A wybuduje nowy przejazd kolejowy (w km 301,843 LK25) wraz z budową odcinka drogi powiatowej(jako kolizję z istniejąca infrastrukturą) za kwotę 4,1 mln netto, ponadto istniejący przejazd kolejowy przekwalifikują z kategorii A na kategorię E (czyli dostępny tylko dla ruchu pieszych).
  • samorząd województwa podkarpackiego zabezpieczy finansowanie na realizacją przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej w ramach włączenia drogi powiatowej w nowym miejscu na szacunkową kwotę 1,5 mln zł brutto
  • samorząd powiatu mieleckiego pozyska grunty pod budowany nowy odcinek drogi, wykona przebudowę infrastruktury towarzyszącej na odcinku włączenia do drogi powiatowej za szacowaną  kwotę 1,2 ml zł netto oraz wykona kontynuację robót odwodnieniowych, brukarskich, nawierzchni ścieralnej  za szacowaną kwotę 1,2 mln zł netto ( łącznie 2,4 mln zł netto).

Samorząd powiatu Mieleckiego włączył się proces zmiany przebiegu tej drogi i wykonaliśmy dokumentację, kupiliśmy w dużej części grunty i teraz będziemy jeszcze też robić część robót inwestycyjnych. Jeszcze czeka nas drugi etap, ewentualnie doposażyć te drogi na przykład w chodniki inne elementy infrastruktury poprawiające bezpieczeństwo. Serdecznie dziękuję, panu marszałkowi i PKP PLK oraz posłom i europosłom za ich wsparcie. Na pewno przełoży się to na dalszą konkurencyjną pozycję powiatu mieleckiego na tle innych powiatów. Jechałem tutaj pociągiem, bardzo miłe doświadczenie, wygodnie,komfortowo bardzo konkurencyjne też cenowo. Naprawdę nie opłaca się wyciągać samochodu – podsumował starosta Stanisław Lonczak.

Pierwsze prace zostały już wykonane, m.in. przystosowanie torów do budowy przejazdu kolejowego. Cały układ drogowy ma być gotowy do końca roku.

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top