Inwestycje

Powstanie węzeł na autostradzie A4 w Ostrowie. Będzie też remont drogi wojewódzkiej 986

ostrów a4 zjazd węzeł budowa
Foto Mateusz Romankiewicz

Ostrów. Nowy węzeł autostradowy w Ostrowie w powiecie ropczycko-sędziszowskim oraz remont drogi wojewódzkiej 986 będą zrealizowane dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Łącznie na te dwie inwestycje przyznano 53 mln zł. Z kolei 15 mln dołoży samorząd województwa.

Decyzje o przyznaniu środków zapadły wcześniej, ale dziś podczas specjalnej konferencji prasowej padły pierwsze szczegóły dotyczące realizacji tych wyczekiwanych inwestycji.

O węźle w Ostrowie, a raczej o jego braku dyskusje toczą się od kiedy planowana była budowa autostrady A4. Ostatecznie w Ostrowie, gdzie z autostradą „przecina” się droga wojewódzka nr 986 nie ma możliwości włączenia się na A4. Kierowcy muszą kierować się albo do Sędziszowa albo do Dębicy, gdzie z kolei wybudowano dwa zjazdy.

Województwo Podkarpackie w II naborze wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyło wniosek o dofinansowanie przygotowania i realizacji węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów. Ze środków RFRD województwo otrzymało na ten cel kwotę 25,0 mln zł. Sejmik Województwa Podkarpackiego dołożył kolejne 15,0 mln zł środków własnych województwa.

Przygotowanie i realizację inwestycji powierzono Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. W wyniku postępowania przetargowego, w marcu 2022 r. podpisana została umowa z biurem projektowym Voessing Polska z Bydgoszczy. W jej ramach mieszczą się m.in.: koncepcja programowa, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a także program funkcjonalno-użytkowy, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Biuro projektowe zaproponowało trzy warianty węzła, które po konsultacjach z samorządami zostały przekazane do uzgodnienia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA ma wypowiedzieć się w kwestii wyboru wariantu węzła. Po uzyskaniu tych kluczowych dokumentów czyli pod koniec 2023 r. będzie możliwe ogłoszenie przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2027 rok.

Preferowany przez PZDW w Rzeszowie oraz samorządy powiatu i gminy wariant węzła, to rozwiązanie w pełni funkcjonalne, zajmujące najmniejszą powierzchnię terenu i obejmujące najmniejszy zakres robót, a zatem najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym.

Rozbudowa odcinka drogi 986 Ostrów – Ropczyce

Z kolei w II naborze Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, województwo otrzymało środki finansowe na rozbudowę odcinka drogi 986 Ostrów – Ropczyce w wysokości 28,5 mln zł. W ramach tego zadania zaplanowano realizację trzech zadań: most na Wielopolce w Ostrowie, wiadukt nad linią kolejową nr 91 w Ropczycach oraz rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej łączącej te obiekty. Dla wszystkich tych zadań województwo posiada kompletną dokumentację projektową wraz z decyzjami umożliwiającymi realizację robót.

W maju 2022 r. ogłoszono przetarg na realizacji robót budowlanych obejmujących wszystkie trzy zadania – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Złożone w sierpniu 2022 r., w obecnych warunkach gospodarczych i rynkowych oferty znacznie przewyższały kwotę, którą samorząd województwa zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Wartość najniższej oferty to ponad 75,3 mln zł.

Biorąc pod uwagę, że dokumentacja projektowa i dokumenty formalne są odrębne dla każdego z obiektów, możliwe jest ogłoszenie przetargu na wybrane, odrębne pozycje zadania. Ze względu na stan techniczny istniejącego wiaduktu w Ropczycach i jego znaczenie dla obsługi towarowej licznych zakładów produkcyjnych (m.in. Cukrownia Ropczyce, Zakłady Magnezytowe, Rega Yacht) priorytetowym zadaniem jest budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową, co jest zadaniem najkosztowniejszym (50% całej inwestycji). Dlatego po uzyskaniu zgody na zmianę zakresu inwestycji planowane jest ogłoszenie przetargu wyłącznie na to zadanie.

Zakładając, że powtórny przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale 2023 r. zakończenie realizacji inwestycji będzie możliwe w I połowie 2025 r.

Obecni na konferencji starosta Witold Darłak i wójt Grzegorz Ożóg podkreślali społeczno-ekonomiczne aspekty nowych inwestycji. Ich zdaniem powstanie węzła w ciągu drogi wojewódzkiej odciąży powiatowe i gminne drogi niższej klasy, którymi teraz kierują się pojazdy w kierunku węzła Sędziszów. Wtórował im radny Jacek Magdoń, który przywołał także kontekst historyczny, przypominając, że ten trakt funkcjonował już w czasach Jagiellonów.

Samorząd województwa nie zapomina także o pozostałej część drogi wojewódzkiej 986. Modernizacja fragmentu od Ropczyc do Wiśniowej jest planowana w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Na odcinku od Tuszymy do Ropczyc Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi sukcesywnie wymianę nawierzchni.

źródło: Samorząd Podkarpacia

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top