Praca

Praca w Krośnie. BWI Poland Technologies szuka pracowników

bwi krosno
fot. BWI Poland Technologies

Krosno/Praca. Grupa BWI to globalny dostawca motoryzacyjny z ponad stuletnią historią i wizją wzmacniania inteligentnej mobilności.

Firma specjalizuje się w tworzeniu bezpiecznych, komfortowych, inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań dla jazdy – elementów układów hamulcowych i układu zawieszenia.

Zakłady i centra techniczne spółki są strategicznie rozmieszczone w trzech głównych regionach – Ameryce, Azji (Chiny) i Europie.

Oferty pracy (BWI/Krosno)

Operator

Wymagania

 • Gotowość i dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym
 •  Zaangażowanie w wykonywane zadania

Mile widziane

 • Wykształcenie techniczne (mechanika, mechatronika, obróbka skrawaniem itp.)
 • Praktyczna wiedza z zakresu obsługi maszyn produkcyjnych
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (suwmiarka, mikrometr)
 • Uprawnienia spawalnicze

Technolog procesu

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów. Preferowane specjalności:. Obróbka Ścierna, Obróbka Plastyczna, Obróbka Skrawaniem, Mechatronika, Automatyka, Budowa Maszyn, Mechanika
 • Znajomość dokumentacji procesowej i rysunku technicznego
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie
 • Motywacja do pracy w zakładzie produkcyjnym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów
 • Inicjatywa i skuteczność w działaniu
 • Odporność na stres
 • Motywacja do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji

Mile widziane

 • Znajomość programów graficznych ACAD
 • Doświadczenie w zakresie procesów obróbki/ przetwarzania stali
 • Wiedza w zakresie obsługi sterowników programowalnych
 • Zdolność analitycznego myślenia, znajomość technik przewidywania i rozwiązywania problemów
 • Znajomość języka angielskiego

Dodatkowym atutem będzie:

 • Praktyczna znajomość procesów produkcyjnych, infrastruktury technicznej szczególnie: obróbki maszynowej; szlifowania, hartowania powierzchniowego, obróbki plastycznej
 • Doświadczenie w branży motoryzacyjnej

Zakres odpowiedzialności

 •  Rozwój, wdrażanie nowych wyrobów, technologii, maszyn i oprzyrządowania
 • Opracowywanie, opiniowanie dokumentacji technologicznej
 • Optymalizacja procesu produkcyjnego
 • Udział w analizach BHP, jakościowych, finansowych, usuwania awarii.

Kierownik Działu Planowania Sprzedaży i Produkcji

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe o profilu inżynieryjnym
 • Umiejętność planowania, priorytetyzacji i rozliczania zadań
 • Umiejętność pracy w zmieniającym się środowisku i radzenia sobie w stresie
 • Dobra znajomość MS Office, a zwłaszcza MS Excel
 • Zdolności analityczne
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie
 • Umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
 • Otwartość na nowe wyzwania
 • Gotowość do poszerzania swojej wiedzy i kompetencji
 • Demonstrowanie zachowań zgodnych z wartościami BWI 2.0
 • Znajomość procesów logistycznych

Mile widziane

 •  Znajomość procesów produkcyjnych
 • Znajomość FMEA

Zakres odpowiedzialności

1. Nadzór nad:

• Opracowaniem Planów Sprzedaży i forecastów Planów Sprzedaży w układzie miesięcznym
• Opracowaniem cotygodniowej prognozy sprzedaży w układzie miesięcznym
• Opracowaniem Planów Produkcji i forecastów Planów Produkcji w układzie miesięcznym
• Opracowaniem i weryfikacją harmonogramów produkcji w układzie tygodniowym
• Codziennym rozliczaniem realizacji produkcji – raportów produkcyjnych
• Planowaniem zapasów wyrobów gotowych na koniec każdego miesiąca i ich bieżąca kontrola
• Opracowaniem planu ilości brygad na liniach montażowych oraz elastyczne zarządzanie dostępnymi brygadami
• Opracowaniem danych do budżetu na kolejny rok (przygotowanie miesięcznych planów produkcyjnych, obliczenie wymaganej ilości brygad, definiowanie zapasów wyrobów gotowych na koniec każdego miesiąca, wypłaszczanie zatrudnienia, definiowanie kalendarza pracy)

2. Codzienna kontrola zagrożeń wysyłkowych i realizacji wysyłek

3. Opracowanie specjalnych raportów w excel w przypadku zagrożeń realizacji wysyłek

4. Udział w konferencjach z klientami w przypadku konieczności omawiania zagrożeń realizacji wysyłek

5. Bieżące rozliczanie realizacji Planów Sprzedaży oraz Planów Produkcji

6. Bieżące rozliczanie realizacji harmonogramów produkcji

7. Bieżąca weryfikacja LFMEA

8. Prowadzenie rejestracji rezerwacji linii montażowych dla budowy prototypów, produkcji preserii, prób, itp.

9. Bieżąca współpraca z Produkcją w celu omawiania bieżących problemów (codzienne spotkania)

10. Bieżąca współpraca z TCK w celu omawiania zgłoszonych rezerwacji budowy prototypów

11. Opracowanie i rozliczanie Planu urlopów dla LL

12. Analiza zagrożeń wysyłkowych związanych z brakiem komponentów zakupowych do harmonogramu produkcji

13. Zatwierdzanie faktur w DP

14. Nadzorowanie realizacji tematów z workshopu w Team Assurance

15. SuccessFactors (definiowanie zadań, przeprowadzanie oceny)

Magazynier (dział Utrzymania Ruchu)

Wymagania

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie
 • Gotowość do pracy w systemie III zmianowym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność oraz dokładność,
 • Dobra znajomość MS Office

Mile widziane

 • Uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych (mile widziane)

Zakres odpowiedzialności

 • Załadunek oraz rozładunek materiałów dostarczonych do magazynu, zgodnie z dokumentami dostawy
 • Rozmieszczanie i układanie materiałów w magazynie
 • Wydawanie towarów z magazynu
 • Sprawdzanie poprawności dostaw pod względem ilościowym oraz jakościowym
 • Dbanie o porządek oraz dobry stan techniczny powierzonego sprzętu

Automatyk (dział Utrzymania Ruchu)

Wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie – technik elektryk, automatyk, elektronik, mechatronik
 • Min.3 lata doświadczenia pracy w branży przemysłowej, mile widziane utrzymanie ruchu w zakresie automatyki, działy techniczne
 • Wiedza z zakresu automatyki przemysłowej, elektrotechniki
 • Umiejętność obsługi przyrządów i urządzeń specjalistycznych w tym urządzeń pomiarowych wielkości elektrycznych
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Uprawnienia SEP do 1KV
 • Gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego w mowie I piśmie w stopniu komunikatywnym

Zakres obowiązków

 • Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych, urządzeń automatyki i mechatroniki zabudowanych w maszynach produkcyjnych
 • Konserwacja i naprawy zespołów automatyki, elektryki i mechatroniki zabudowanych w maszynach produkcyjnych
 • Montaż oraz demontaż podzespołów elektrycznych i automatyki maszyn produkcyjnych
 • Instalowanie urządzeń elektrycznych, komponentów automatyki i mechatroniki
 • Nadzór eksploatacyjny maszyn produkcyjnych, urządzeń elektrycznych i urządzeń automatyki
 • Usuwanie skutków awarii maszyn, urządzeń oraz instalacji, a także analizę przyczyn awarii
 • Zapewnienie ciągłości działania parku maszynowego
 • Usprawnianie istniejących rozwiązań w celu zwiększenia niezawodności i osiągnięcia lepszych wyników produkcyjnych
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi

Konstruktor (Dział Utrzymania Ruchu)

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczna
 • Wiedza techniczna związana z utrzymaniem ruchu (maszyny, urządzenia)
 • Praktyczna znajomość TPM
 • Znajomość zagadnień związana z pneumatyką i hydrauliką
 • Obsługa programów komputerowych wspomagających projektowanie (CAD/CAM, AutoCad )
 • Wiedza z zakresu prowadzenia projektów
 • Umiejętność doboru materiałów produkcyjnych
 • Umiejętności planowania i szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniające się warunki
 • Umiejętność przygotowania dokumentacji technicznej
 • Doświadczenie zawodowe (min 3 lata)- Wysokie umiejętności interpersonalne, orientacja na pracę zespołową
 • Umiejętność pracy pod presja czasu
 • Dyspozycyjność

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego w mowie I piśmie w stopniu komunikatywnym

Zakres obowiązków

 • Przeglądy, diagnostyka, naprawa, regeneracja i serwisy maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Opracowywanie i opiniowanie specyfikacji pod zakup ( budowę) nowych maszyn i urządzeń
 • Zakup części do maszyn
 • Udział w odbiorach maszyn MQ1 i MQ2 i nadzór nad ich przekazaniem do produkcji
 • Zlecenia wykonania prac na zewnątrz na potrzeby wydziału Utrzymania Ruchu
 • Stały kontakt z dostawcami
 • Inicjowanie działań oszczędnościowych w ramach programu IMCIP

Mechanik  (Dział Utrzymania Ruchu)

Wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe zawodowe, wykształcenie średnie techniczne mile widziane
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi ( suwmiarka, mikrometr, średnicówka)
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Samodzielność, dokładność i kreatywność

Zakres obowiązków

 • Naprawa, konserwacja i serwisowanie maszyn
 • Przeprowadzania przeglądów technicznych maszyn
 • Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem dostępnego sprzętu diagnostycznego
 • Kontrola i regulacja maszyn po serwisie naprawczym

Koordynator wdrażania  inicjatyw VAVE

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe o profilu inżynieryjnym
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie
 • Zdolności analityczne
 • Umiejętności organizacyjne i komunikacyjne w zakresie pracy w zespołach interdyscyplinarnych
 • Umiejętność planowania, priorytetyzacji i rozliczania zadań
 • Umiejętność pracy w zmieniającym się środowisku i radzenia sobie w stresie
 • Dobra znajomość MS Office, a zwłaszcza MS Excel
 • Otwartość na nowe wyzwania
 • Gotowość do poszerzania swojej wiedzy i kompetencji

Mile widziane

 • Umiejętność motywowania innych
 • Znajomość procesów produkcyjnych, jakościowych, logistycznych i zakupowych
 • Umiejętność zarządzania ryzykiem, znajomość technik przewidywania i rozwiązywania problemów
 • Wiedza w zakresie zarządzania projektami
 • Znajomość języków obcych innych niż język angielski
 • Demonstrowanie zachowań zgodnych z wartościami BWI 2.0

Zakres obowiązków

 • Koordynacja projektów VAVE zainicjowanych przez Zakład w Krośnie oraz współpraca z innymi działami BWI, w tym z Centrum Technicznym
 • Organizacja oraz prowadzenie warsztatów VAVE zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Gromadzenie danych do analizy opłacalności zmian wygenerowanych podczas warsztatów VAVE
 • Samodzielne prowadzenie wybranych projektów VAVE
 • Przydzielanie odpowiedzialności za prowadzenie projektów VAVE innym osobom
 • Bieżący nadzór nad realizacją projektów VAVE zainicjowanych przez Zakład w Krośnie
 • Analiza raportów generowanych z bazy projektów VAVE i przygotowywanie zestawień na tej podstawie
 • Udział w analizach i warsztatach VAVE inicjowanych przez inne funkcje w BWI

Inżynier procesu

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • preferowane specjalności: Spawalnictwo, Elektrotechnika, Mechatronika, Automatyka, Mechanika, Budowa Maszyn, Inzynieria Materiałowa, inne pokrewne;
 • znajomość dokumentacji procesowej i rysunku technicznego
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

Mile widziane

 • wiedza w zakresie procesów spawania zgrzewania
 • wiedza w zakresie obsługi sterowników programowalnych
 • znajomość języka angielskiego

Zakres Obowiązków

 • rozwój, wdrażanie nowych wyrobów
 • opracowywanie, opiniowanie dokumentacji technologicznej
 • rozwój, wdrażanie nowych technologii, maszyn i oprzyrządowania
 • optymalizacja procesu produkcyjnego
 • udział w analizach: jakościowych, finansowych, usuwania awarii

Osoby zainteresowane pracą proszone są o przesłanie CV na adres: (info.krosno@bwigroup.com), w tytule maila wpisując nazwę stanowiska, na które jest przesyłana aplikacja.

Prosimy również o dołączenie dopisku ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.

BWI Poland Technologies informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top