Praca

Praca w Nowej Dębie. 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy szuka pracowników

nowa dęba praca 32 wog oferty pracy

Nowa Dęba/Praca. 33 Nowodębski Wojskowy Oddział Gospodarczy (32 WOG) to jednostka logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizuje zadania zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek i instytucji wojskowych na swoim terenie odpowiedzialności.

Oferty pracy w 32 WOG (Nowa Dęba)

INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Zakres obowiązków:
Realizacja zadań w zakresie eksploatacji, konserwacji, remontów obiektów i stałych urządzeń technicznych w kompleksach administrowanych przez Sekcję Obsługi Infrastruktury; sporządzanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych robót dla zadań remontowo- konserwacyjnych; nadzór nad użytkowaniem obiektów budowlanych, stałych urządzeń technicznych
znajomość przepisów rozkazów i wytycznych dotyczących technicznego utrzymania nieruchomości.

MAGAZYNIER W MAGAZYNIE ŻYWNOŚCIOWYM

Zakres obowiązków:
przyjmowanie i wydawanie środków spożywczych,
porównywanie stanu faktycznego z ewidencją ilościowo-wartościową w służbie,
prowadzenie kontroli nad terminem przydatności do spożycia
prowadzenie dokumentacji magazynowej, prowadzenie systematycznej kontroli stanu ilościowego i jakościowego zgodnie z przepisami

STARSZY TECHNIK W SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY

Zakres obowiązków:
Udział w opracowaniu dokumentów planistycznych działalności rocznej i bieżącej,
nadzorowanie bieżącej eksploatacji obiektów infrastruktury,
udział w procesie przygotowania do realizacji inwestycji, remontów oraz prac konserwacyjnych
nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją obiektów budowlanych wraz z instalacjami i urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania,
współpraca z Inspekcją Nadzoru Budowlanego

KIEROWNIK INFRASTRUKTURY

Zakres obowiązków:
merytoryczne i terminowe realizowanie zadań wchodzących w zakres działania komórki wewnętrznej WOG oraz rozliczenie podwładnych z wykonywania zadań; przygotowanie podległych komórek wewnętrznych do realizacji zadań zgodnie z ich zasadniczym przeznaczeniem; nadzorowanie zaopatrywania jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym w mienie ruchome infrastruktury; racjonalizacja wydatków budżetowych i rzeczowe zużycie czynników komunalnych
nadzór nad przygotowywaniem wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, udział w komisjach przetargowych,
znajomość przepisów prawa budowlanego.

ROBOTNIK GOSPODARCZY

Zakres obowiązków:
zaopatrywanie pododdziałów w środki bojowe zgodnie z dokumentami obrotu materiałowego;
przeprowadzanie właściwej rotacji i utrzymywanie zapasów zgodnie z wytycznymi szefa służby środków bojowych;
prowadzenie ewidencji magazynowej przychodu i rozchodu środków bojowych i konserwacja;
utrzymywanie w stałej sprawności technicznej wyposażenia magazynu;

KIEROWNIK SEKCJI SPRZĘTU INFRASTRUKTURY

Zakres obowiązków:
Prowadzenie gospodarki sprzętu polowego, sprzętu kwaterunkowego, sprzętu technicznego infrastruktury, sprzętu pożarniczego SSI w programie ZWSI RON
Opracowanie planów remontów i napraw
Prowadzenie sprawozdań z należności sprzętu
Udział w pracach inwentaryzacyjnych, przeklasyfikowanych, wybrakowanych sprzętu infrastruktury

Szczegóły dotyczące poszczególnych ofert pracy można znaleźć na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top