Praca

Program rehabilitacji ZUS. Jak dostać się do sanatorium lub uzdrowiska?

sanatorium uzdrowisko zus

Sanatorium/Uzdrowisko. Choroby czy urazy, które stanowią zagrożenie dla naszej aktywności zawodowej mogą doprowadzić do utraty zdolności do pracy.

W ubiegłym roku liczba pacjentów, których lekarze orzecznicy ZUS skierowali na rehabilitację leczniczą, tylko w rzeszowskim Oddziale ZUS to 849, a w obecnym roku w okresie od stycznia do końca czerwca skierowanie otrzymało 553.

Z programu rehabilitacji możemy skorzystać, jeśli jesteśmy zagrożeni utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskamy po rehabilitacji. Dodatkowo musimy spełnić jeden
z poniższych warunków:

 • jesteś ubezpieczony w ZUS (pracujesz zawodowo),
 • pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji możemy również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywamy, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • staramy się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą może wystawić każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, mówimy oczywiście o lekarzu u którego się leczymy.Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu. Lekarz może wystawić wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie trzeba zanosić osobiście. Lekarz prześle go elektronicznie do ZUS – informuje Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Wniosek składamy w dowolnej placówce ZUS (chyba, że został wysłany przez lekarza elektronicznie). Na badanie u lekarza orzecznika należy pamiętać aby zabierać dokumentację z leczenia.

Orzeczenie o tym czy kwalifikujemy się do takiej formy  poprawienia swojego zdrowia wydaje lekarz orzecznik ZUS. Po pozytywnym orzeczeniu otrzymujemy zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą. Zawiera ono termin leczenia, adres ośrodka rehabilitacyjnego oraz najważniejsze informacje dotyczące organizacji turnusu sanatoryjnego w ośrodku.

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić.

Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia. Możemy być skierowani na rehabilitację w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Fakt, że mieszkamy na Podkarpaciu, nie oznacza, że na rehabilitacje stacjonarną zostaniemy skierowani w naszym województwie, może się zdarzyć, że skierowanie dostaniemy na Dolny Śląsk, Pomorze lub do Małopolski.

Warto pamiętać, że taki wyjazd czy też leczenie na miejscu nic nie kosztuje. To ZUS ponosi całkowity koszt, łącznie z opłatą za zakwaterowanie, wyżywienie oraz przejazd z miejsca zamieszkania i powrót z kurortu najtańszym środkiem komunikacji publicznej – dodaje rzecznik.

Ośrodki rehabilitacyjne zlokalizowane są na terenie całej Polski, często w bardzo atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych, m.in. w Wysowej Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Rymanowie Zdroju, Polańczyku, Krynicy Zdroju, Stróżach, Muszynie, Ustroniu, Krynicy Morskiej, Stegnie czy Świeradowie Zdroju.   

sanatorium mapa zus

Grafika ZUS

Wśród schorzeń kwalifikujących do skorzystania z bezpłatnego sanatorium są choroby narządu ruchu, układu krążenia, psychosomatyczne, układu oddechowego, narządu głosu, onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top