News

Prokurator Rejonowy w Dębicy odwołany przez Zbigniewa Ziobrę

dębica prokurator odwołanie ziobro
fot. archiwum

Dębica. Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro, podjął decyzję o odwołaniu z pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Dębicy.

Powodem były zaniedbania w sprawie uporczywego nękania sąsiadów w gminie Czarna w powiecie dębickim. Dochodziło do niego w latach 2021-2023.

W sprawie uporczywego nękania w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy były prowadzone trzy postępowania. Wszystkie zakończyły się odmową wszczęcia postępowania i umorzeniami.

W zakończonych sprawach Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej ujawnił liczne uchybienia.

Prokuratura Krajowa w komunikacie wśród nich wymienia: bezczynność, niewyczerpanie jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej, niezabezpieczenie podstawowego materiału dowodowego, niezagwarantowanie równego traktowania stron procesowych, w szczególności w odniesieniu do pokrzywdzonego, nieprzestrzeganie terminów procesowych.

Po interwencji Prokuratury Krajowej Prokurator Rejonowy w Dębicy podjął wszystkie trzy zakończone śledztwa i połączył z czwartym prowadzonym jeszcze postępowaniem.

Uchybień dopuszczono się pomimo że uprzednio były prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy sprawy o takie same przestępstwa w stosunku do innej pokrzywdzonej – przekazała PK.

Postępowania te zakończyły się skierowaniem do sądu czterech aktów oskarżenia i aktualnie są procedowane.

Mając wiedzę o toczących się wcześniej sprawach Prokurator Rejonowy w Dębicy nie podjął żadnych działań zmierzających do rzetelnego wyjaśnienia podawanych przez kolejne osoby pokrzywdzone okoliczności wskazujących na ten sam przestępczy charakter zachowań tych samych osób.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top