Inwestycje

Rusza rozbudowa drogi Krosno-Rogi-Iwonicz za 11,5 mln złotych

krosno rogi iwonicz
Zdjęcie poglądowe

Krosno/Powiat. Przekazano wykonawcy plac budowy pod rozbudowę drogi powiatowej Krosno-Rogi-Iwonicz.

Inwestycja  polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej w celu dostosowania jej parametrów do obowiązujących przepisów.

Długość odcinka drogi powiatowej nr 1976R objętego przedmiotową inwestycją wynosi ok.  2700m.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • wykonanie robót ziemnych,
 • przebudowę i budowę nowej  konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej wraz z poszerzeniami do przekroju jednojezdniowego o dwóch pasach ruchu  2 x 3,00 m,
 • przebudowę poboczy gruntowych,
 • odtworzenie  nawierzchni na wlotach skrzyżowań z drogami gminnymi,
 • odtworzenie skarp nasypów i wykopów,
 • wykonanie umocnienia skarp,
 • rozbiórkę ogrodzeń znajdujących się w granicy pasa drogowego,
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnej światłowodowej,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego.

Wartość inwestycji to  ok. 11 mln 500 tys. zł w tym dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 procent.

Prace mają się zakończyć w listopadzie 2025 r.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top