News

Rzeszów wspierany przez ukraińskie miasta na drodze do ESK 2029

rzeszów esk 2029 europejska stolica kultury
Fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa

Rzeszów/ESK 2029. Już 10 ukraińskich miast wspiera kandydaturę Rzeszowa, jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Deklarują zainteresowanie i chęć realizacji wspólnych projektów.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek i Mer Lwowa Andrij Sadowy postanowili wzajemnie się wspierać  i prowadzić wspólne działania w drodze do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

Rzeszów stara się o ten tytuł w 2029 roku, natomiast Lwów, mimo iż Ukraina nie jest jeszcze w Unii Europejskiej, na mocy specjalnej decyzji, jest brana pod uwagę jako Europejska Stolica Kultury w 2026 roku.

Kierunek w jakim Rzeszów podąża w swoim wniosku, naturalnie związany jest z sytuacją geopolityczną w Europie. Wszyscy wiemy, że staliśmy się domem dla tysięcy uchodźców wojennych, ale również miastem które gości tych z całego świata, którzy angażują się w pomoc dla walczących sąsiadów z Ukrainy. Ten wymiar empatii połączony z dawaniem nadziei oraz kreślenia nowych idei staje się naszą osią projektową, swoistą ramą – powiedział Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa.

Dlatego oba miasta postanowiły zawrzeć deklarację współpracy i wzajemnego wspierania. Współpraca ta obejmie wizyty studyjne twórców kultury i organizatorów wydarzeń kulturalnych, udostępnianie i wystawiennictwo eksponatów z zasobów instytucji kultury, pozostających pod kuratelą samorządów oraz ich partnerów, prezentację działalności artystów, stworzenie programu rezydencyjnego dla artystów i wzajemną promocję przedsięwzięć z dziedziny kultury.

Jednym z pomysłów Rzeszowa jest propozycja wspólnej prezentacji dzieł z Kolekcji Dąmbskich. Część kolekcji znajduje się w rzeszowskim Muzeum Okręgowym a druga w Lwowskiej Galerii Sztuki.

Niezwykle istotna jest również wymiana doświadczeń i współpraca obu samorządów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, szczególnie zabytków architektury i w zakresie edukacji. Chcemy inicjować i realizować wspólne programy edukacyjne, warsztaty, prowadzić konferencje, które umożliwią rozwijanie wiedzy i umiejętności twórców i badaczy kultury.

Trzecim polem współpracy będzie rynek turystyczny. Wspólnie będziemy kreować produkty turystyczne, korzystając z dziedzictwa i atrakcji kulturalnych naszych miast, kładąc nacisk na budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami.

Poza Lwowem poparcie dla Rzeszowa w tym zakresie przekazały inne ukraińskie miasta: Truskawiec, Konotop, Trostianiec, Tarnopol, Równe, Łuck, Czernihów, Iwano-Frankowsk i Użgorod. Sześć z nich to miasta partnerskie Rzeszowa.  

źródło: UM Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top