Inwestycje

Stalowa Wola: Niebawem rozpocznie się kolejny etap rozbudowy ulicy Dąbrowskiego

stalowa wola ulica dąbrowskiego

Stalowa Wola/Ulica Dąbrowskiego. W październiku rozpocznie się realizacja 2. etapu rozbudowy ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli.

Obejmie on odcinek drogi o długości prawie 400 metrów.

W 2021 roku oddano do użytku I etap inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli”.

Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm, na czele którego stoi PBI Infrastruktura S.A., a umowę w tej sprawie podpisali z jej przedstawicielem starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys.

Dwa lata temu zrealizowaliśmy 1. etap tego zadania, dzięki czemu odcinek ulicy Dąbrowskiego o długości prawie 0,5 km zyskał zupełnie nowe oblicze. Już wtedy jednak wiedzieliśmy, że aby ta droga lepiej mogła spełniać swoją funkcję, do zrobienia jest jeszcze 2. etap. I właśnie rozpoczyna się jego realizacja. W efekcie ulica Dąbrowskiego zostanie rozbudowana i wydłużona –  wzdłuż torów kolejowych, do skrzyżowania z ulicą Przedwiośnie – tłumaczy starosta Janusz Zarzeczny.

Rozbudowa obejmie odcinek drogi o długości 396 m.

Na razie wykonawca inwestycji realizuje roboty przygotowawcze, ale całościowo zakres robót będzie bardzo szeroki i obejmie m.in. wykonanie: robót ziemnych, przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci – kanalizacji telekomunikacyjnej, wykonania nawierzchni drogowej, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, a także oświetlenia ulicznego.

Wartość całego zadania to 5,18 mln zł, z czego dofinansowanie pozyskane przez Powiat Stalowowolski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 2,95 mln zł (60% wartości inwestycji).

Pozostałe środki na inwestycję pochodzą z budżetu miasta Stalowa Wola.

Dziękuję prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu oraz Radzie Miasta za współpracę oraz wsparcie tego zadania. To kolejna inwestycja zrealizowana wspólnie przez powiat i miasto, co jest efektem umiejętnej i owocnej współpracy obu samorządów dla dobra naszych mieszkańców – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 2. etapu rozbudowy ulicy Dąbrowskiego, to lipiec 2024 roku.

źródło: Powiat Stalowowolski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top