Praca

Strabag szuka pracowników w Rzeszowie, Stalowej Woli i Krośnie. Praca dla kobiet i mężczyzn

strabag rzeszów stalowa wola krosno praca

Praca. Strabag jest obecny na polskim rynku budowlanym od ponad 30 lat.

Spółka realizuje najbardziej prestiżowe i zaawansowane technologicznie inwestycje w segmentach budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego i inżynieryjnego.

Firma posiada rozwiniętą sieć wytwórni mieszanek asfaltowych, własne wytwórnie betonu, laboratoria oraz własne kopalnie kruszyw.

Oferty pracy (Strabag/Rzeszów)

Specjalista / Specjalistka ds. Sprzętu i Transportu

Zakres obowiązków

 • Zapewnienie dostępności i optymalnego wykorzystania sprzętu, maszyn, narzędzi i transportu na budowach
 • Zapewnienie właściwej eksploatacji maszyn, sprzętu i narzędzi; monitorowanie okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw
 • Współpraca z dostawcami i podwykonawcami w zakresie zleceń, umów na usługi sprzętowo-transportowe, monitorowanie lokalnego rynku usług w tym zakresie
 • Nadzór, kontrola i rozliczanie kart drogowych pracy sprzętu i transportu oraz tankowań paliwa
 • Przygotowywanie okresowych raportów i statystyk w zakresie wykorzystania zaplecza logistycznego budów na zlecenie przełożonego
 • Realizacja dostaw paliwa oraz monitoring SENT

Wymagania

 • Wykształcenie techniczne kierunkowe
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, mile widziane w branży budowlanej
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy zespołowej, zdolności organizacyjne
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dyspozycyjność (prawo jazdy kat. B)

Technik obiektu

Zakres obowiązków

 • prace związane z utrzymaniem ruchu urządzeń na obiekcie (nadzór nad przeglądami instalacji, wykonywanie testów pompowni p.poż. oraz drobne naprawy urządzeń i instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych na zasadzie ,,złotej rączki’’)
 • analiza usterek i rozwiązywanie problemów technicznych; zgłaszanie nieprawidłowości
 • monitorowanie pracy powierzonych urządzeń i instalacji, zlecanie usuwania awarii
 • współpraca z podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych

Wymagania

 • wykształcenie techniczne
 • doświadczenie zawodowe przy obsłudze technicznej obiektu
 • umiejętność diagnozowania usterek i awarii urządzeń
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP Gr1: E do 1 kV;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Mile widziane

 • prawo jazdy kat. B

Oferty pracy (Strabag/Stalowa Wola)

Inżynier / Inżynierka Budowy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie wystąpień o odbiór robót i zestawień w zakresie wykonanych robót budowlanych; analiza kompletności składanych wniosków o odbiór, opracowanie dokumentów odbioru końcowego w tym dokumentacji powykonawczej,
 • bieżąca analiza postępu prac oraz kosztów robót kontraktowych i dodatkowych w oparciu o harmonogram
 • współpraca przy opracowaniu wycen na roboty dodatkowe i zamienne; wykonywanie kalkulacji roboczej, sporządzanie miesięcznych rozliczeń
 • przygotowanie raportów tygodniowych i miesięcznych oraz sprawozdań z przebiegu realizacji
 • współpraca z zamawiającym, dostawcami i podwykonawcami, kierownictwem kontraktu
 • obsługa bieżących potrzeb budowy, planowanie dostaw i kontrola materiałów dostarczanych na plac budowy
 • organizacja prac brygadom roboczym
 • koordynacja międzybranżowa wykonywanych robót
 • przygotowywanie dokumentacji odbiorowej/powykonawczej

Wymagania

 • wykształcenie o profilu technicznym
 • znajomość obsługi MS Office (w tym Excel), dodatkowym atutem będzie znajomość programów z grupy CAD
 • dyspozycyjność i mobilność (prawo jazdy kat. B) – gotowość do podróży służbowych
 • sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy pod względem technicznym, logistycznym i ekonomicznym
 • gotowość do pracy w delegacji

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w pracy w dziale technicznym lub na budowie (poszukujemy osób do działu technicznego i na budowę)
 • znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego

Kierownik / Kierowniczka Robót Drogowych

Zakres obowiązków

 • nadzór nad wykonywaniem prac na budowie zgodnie z projektami i pozwoleniami na budowę, zasadami sztuki budowlanej, standardami jakościowymi, bezpieczeństwa oraz aktualną wiedzą techniczną
 • prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem realizacja zleconych zadań i harmonogramami rzeczowo- finansowymi
 • nadzór nad przestrzeganiem terminów realizacji zgodnie z umową rozliczenie inwestycji, przygotowanie dokumentów sprzedażowych
 • współpraca z Kierownikiem Budowy, Inwestorem i Inspektorem Nadzoru
 • nadzór nad robotami i przygotowanie robót do odbiorów
 • nadzór nad podwykonawcami, koordynacja robót budowlanych oraz organizacja robót pracowników własnych/podwykonawców
 • wsparcie Kierownika Budowy we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót budowlanych
 • nadzór oraz analiza dokumentacji związanej z realizacją budowy
 • kosztorysowanie robót budowlanych, przygotowywanie dokumentów do przetargu

Wymagania

 • wykształcenie wyższe budowlane
 • doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót przy prowadzeniu robót drogowych/mostowych
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, przepisów BHP
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office, AutoCad, MS Project
 • znajomość warunków technicznych wykonania, technologii budowy
 • umiejętność organizacji robót budowlanych, kierowania zespołem, organizacji czasu pracy własnej i innych
 • zaangażowanie i umiejętność pracy pod presją czasu
 • prawo jazdy kat. B – gotowość do wyjazdów służbowych
 • umiejętność analitycznego myślenia i poszukiwania rozwiązań alternatywnych

Mile widziane

 • uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem

To oferujemy

 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach zawodowych organizowanych przez wiodących ekspertów w Polsce, szkoleniach interpersonalnych przygotowujących do pracy w branży
 • poznanie całego procesu budowania dróg w praktyce: od momentu złożenia oferty, całą realizację, rozliczenie oraz zakończenie budowy
 • pracę na innowacyjnych programach oraz dostęp do najnowszych technologii
 • nie jesteśmy „typową korporacją”: miła atmosfera, wyznajemy szacunek, koleżeńska pomoc – to wszystko znajdziesz w naszym zespole

Oferty pracy (Strabag/Krosno)

Kierownik / Kierowniczka Robót Mostowych

Zakres obowiązków

 • przygotowywanie dokumentów budowy
 • weryfikacja projektów budowlanych przed przystąpieniem do przetargu/realizacji
 • kontrola kosztów zużycia materiałów, wykonywanych robót przez Podwykonawców
 • wysyłanie zapytań ofertowych do Dostawców, Podwykonawców
 • sporządzanie ofert

Wymagania

 • wykształcenie wyższe budowlane
 • doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót przy prowadzeniu robót drogowych/mostowych
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, przepisów BHP
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office, AutoCad, MS Project, programy do kosztorysowania np. Zuzia, Norma
 • znajomość warunków technicznych wykonania, technologii budowy
 • umiejętność organizacji robót budowlanych, kierowania zespołem, organizacji czasu pracy własnej i innych
 • zaangażowanie i umiejętność pracy pod presją czasu
 • prawo jazdy kat. B – gotowość do wyjazdów służbowych
 • umiejętność analitycznego myślenia i poszukiwania rozwiązań alternatywnych

Mile widziane

 • uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem
 • znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego

Inżynier / Inżynierka Budowy (Mostowy)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie wystąpień o odbiór robót i zestawień w zakresie wykonanych robót budowlanych
 • analiza kompletności składanych wniosków o odbiór, opracowanie dokumentów odbioru końcowego w tym dokumentacji powykonawczej,
 • bieżąca analiza postępu prac oraz kosztów robót kontraktowych i dodatkowych w oparciu o harmonogram
 • nadzorowanie prowadzonych robót na budowie w sposób zapewniający zgodność z dokumentacją budowy i harmonogramem budowy
 • współpraca przy opracowaniu wycen na roboty dodatkowe i zamienne; wykonywanie kalkulacji roboczej, sporządzanie miesięcznych rozliczeń
 • przygotowanie raportów tygodniowych i miesięcznych oraz sprawozdań z przebiegu realizacji
 • współpraca z zamawiającym, dostawcami i podwykonawcami, kierownictwem kontraktu
 • obsługa bieżących potrzeb budowy, planowanie dostaw i kontrola materiałów dostarczanych na plac budowy
 • koordynacja międzybranżowa wykonywanych robót
 • sporządzanie zestawień zużytych materiałów
 • zgłaszania zapotrzebowania na sprzęt/materiały
 • przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania

 • wykształcenie o profilu technicznym w specjalności budownictwo – budowa mostów
 • znajomość obsługi MS Office (w tym Excel), dodatkowym atutem będzie znajomość programów z grupy CAD
 • dyspozycyjność i mobilność (prawo jazdy kat. B) – gotowość do podróży służbowych
 • sumienność, odpowiedzialność, terminowość, skrupulatność, inicjatywa, umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy pod względem technicznym, logistycznym i ekonomicznym
 • gotowość do pracy w delegacji
 • samodzielność i zaangażowanie

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w pracy w dziale technicznym
 • znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego

To oferujemy

 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach zawodowych organizowanych przez wiodących ekspertów w Polsce, szkoleniach interpersonalnych przygotowujących do pracy w branży,
 • poznanie całego procesu budowania dróg w praktyce: od momentu złożenia oferty, całą realizację, rozliczenie oraz zakończenie budowy,
 • pracę na innowacyjnych programach oraz dostęp do najnowszych technologii,
 • nie jesteśmy „typową korporacją”: miła atmosfera, wyznajemy szacunek, koleżeńska pomoc – to wszystko znajdziesz w naszym zespole.

Szczegóły dotyczące poszczególnych ofert pracy można znaleźć na stronie pracuj.pl (wpisz „Strabag”). Tam też możesz aplikować na konkretne stanowisko.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top