Biznes

Ta podkarpacka spółka od innowacji chce zamówić dostawy pizzy. Jest przetarg

podkarpackie centrum innowacji pci przetarg

Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) z siedzibą w Rzeszowie ogłosiło przetarg na dostawy pizzy.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się dnia 22.02.2024.

Zamówienie ma być realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (EFRR) 2021 – 2027. Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.01 Badania i rozwój, Typ projektu: Budowa potencjału ośrodków innowacji Podkarpackie Centrum Innowacji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej, sukcesywnej usługi dostawy pizzy podczas wydarzeń organizowanych w ramach działań projektu Podkarpackiego Centrum Innowacji w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Zamówienie polegać będzie na dostarczeniu pizzy na wydarzenia organizowane w jego siedzibie przy ul. Lenartowicza 4 oraz 6, bądź w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie miasta Rzeszowa.

Dostawa odbywać się będzie w dni wskazane przez zamawiającego, w tym również w weekendy.

W jaki sposób będą oceniane oferty?

Najważniejszym kryterium jest cena (100%)

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-03-01 o godz. 09:00

Czym jest Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI)?

Jak czytamy na stronie PCI, to możemy dowiedzieć się, że:

Podkarpackie Centrum Innowacji to organizacja promująca wykorzystanie osiągnięć naukowych w gospodarce. Buduje kluczowe umiejętności naukowców i studentów.

Wzmacnia potencjał regionu finansując prace badawczo-rozwojowe naukowców oraz wytwarzane w ten sposób nowe technologie i rozwiązania.

PCI wspiera innowacyjne pomysły młodych ludzi, poszerza ich wiedzę na temat startup-ów i prototypowania udostępniając pracownie makerspace, a także organizując programy edukacyjne i hackathony.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top