Inwestycje

„Targowiska” – nabór wniosków o przyznanie pomocy

targowisko pomoc dotacja dofinansowanie plac targowy

Od 15 czerwca do 29 lipca br. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

To w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020/22.

Zgodnie z założeniami Programu targowiska powinny spełniać określone standardy, m. in. muszą być utwardzone, oświetlone, podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto muszą być wyposażone w zadaszone stoiska oraz miejsca parkingowe.

Głównym założeniem koncepcji budowy targowisk jest stworzenie warunków do sprzedaży bezpośredniej z pominięciem długiego łańcucha pośredników, co obniży koszty zakupu produktów oraz przyczyni się do zwiększenia ich sprzedaży.

Dzięki inicjatywie budowy czy tez modernizacji rynków zapewnione zostaną bardzo dobre, komfortowe i bezpieczne warunki dla prowadzenia działalności handlowej. Zwiększy to również możliwość promocji produktów ekologicznych, tradycyjnych, regionalnych, wytwarzanych bezpośrednio u rolników.

Ogłoszenie przedmiotowego naboru umożliwi wykorzystanie środków finansowych w wysokości ponad 5,5 mln zł. pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (EFRROW), które pozostały do dyspozycji Województwa Podkarpackiego.

Intensywność  pomocy wynosi do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 1 mln zł. na beneficjenta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerem telefonu (17) 747 69 07

źródło: podkarpackie.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top