Inwestycje

Trześniówka zabezpieczona przed wylaniem. Rozbudowano wał przeciwpowodziowy

trześniówka wał przeciwpowodziowy
fot. PUW w Rzeszowie

Ponad 7,5 km rozbudowanego prawego wału rzeki Trześniówki pozwoli zabezpieczyć przed powodzią mieszkańców gminy Gorzyce i miasta Tarnobrzega.

Inwestycja o wartości ponad 20 mln zł została zrealizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, a odbiór techniczny zadania inwestycyjnego Trześniówka VII miał miejsce 29 listopada br.

W wyniku realizacji tego projektu, polegającego na rozbudowie i zabezpieczeniu przed filtracją prawostronnego wału Trześniówki na długości 7,6 km, ochroną zostało objętych ok. 4,4 tys. osób z gminy Gorzyce i miasta Tarnobrzega zamieszkujących na obszarze 3,8 tys. ha. Na objętym ochroną terenie usytuowane jest ponadto 1,1 tys. budynków mieszkalnych, 1,5 tys. budynków gospodarczych, infrastruktura drogowa, mostowa i teletechniczna.

trześniówka wał przeciwpowodziowy

fot. PUW w Rzeszowie

Inwestycja ta stanowi kontynuację zakończonego przez Wody Polskie w grudniu 2018 roku zadania „Trześniówka V”, w ramach którego wybudowano przepompownię wody oraz zmodernizowano czterokilometrowy odcinek lewostronnego obwałowania Trześniówki.

Trześniówka VII to kolejny projekt zrealizowany na terenie powiatu tarnobrzeskiego i częściowo stalowowolskiego przez Wody Polskie od 2018 roku.

Łącznie, w przeciągu ostatnich 4 lat, zrealizowano w tym rejonie 5 zadań inwestycyjnych (Wisła etap 1, Wisła etap 2, Trześniówka V, San III i Trześniówka VII) o wartości ponad 165 mln, których efektem jest 42 kilometry zmodernizowanych obwałowań Wisły, Sanu, Trześniówki i Łęgu. Rozbudowane i podwyższone obwałowania łącznie chronią obszar o powierzchni 21,4 tys. ha zamieszkały przez ponad 34 tys. osób.

źródło: PUW w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top