Inwestycje

W Dynowie powstanie kanalizacja sanitarna i rozbudują miejską oczyszczalnię ścieków

dynów kanalizacja sanitarna oczyszczalnia ścieków

Ponad 15 mln złotych – to wartość projektu w ramach którego w Dynowie zostanie zbudowana kanalizacja sanitarna przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną.

Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt właśnie wchodzi w życie.

Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli rozpocząć ten projekt. Budowa instalacji sanitarnej jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miasta. Projekt wpłynie zarówno na poprawę jakości powietrza, ale także na zmniejszenie kosztów opłat za energię – mówił burmistrz Zygmunt Frańczak.

Wartość projektu ogółem: 15 019 564,21 zł

Dofinansowanie z UE: 9 112 605,44 zł

Data zakończenia realizacji projektu: 15.03.2023 r.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną o mocy 36,9 kWp.

Ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu przewidywane jest zastosowanie systemu kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowego z 3 przepompowniami sieciowymi ścieków. Wszystkie ścieki z rozpatrywanego terenu dopływały będą do przepompowni ścieków kanałami grawitacyjnymi. Przewód tłoczny wykonany będzie od przepompowni do miejsca włączenia w kanalizację tłoczną. Za pomocą tej kanalizacji ścieki przepompowywane będą do głównej przepompowni zlokalizowanej przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie, z której następnie tłoczone będą do kanalizacji sanitarnej przy ul. Plażowej a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie.

Łączna długość planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w ramach przedmiotowego zadania wynosić będzie 9 800 m, w tym 8 992 m sieci grawitacyjnej i 808 m sieci tłocznej. Ilość przyłączy kanalizacyjnych będzie wynosić 159 sztuki. W wyniku realizacji projektu wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu wyniesie 747 RLM.

Dzięki temu projektowi zwiększy się liczba ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Dynów oraz wzrośnie jakość życia mieszkańców gminy, poprawi atrakcyjności obszaru dla inwestycji gospodarczych, zmniejszy zanieczyszczenie środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem rzeki San.

źródło: podkarpackie.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top