Inwestycje

W Krośnie powstanie Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w branży lotniczej

krosno bcu branżowe centrum umiejętności

Krosno/BCU. Krośnieński Zespół Szkół Mechanicznych wygrał projekt na zbudowanie Branżowego Centrum Umiejętności.

Projekt ten został złożony jesienią 2023 roku, a już 31 stycznia 2024 roku Prezydent Miasta Krosna został poinformowany przez FRSE, że komisja konkursowa zaakceptowała projekt budowy BCU przy ZSM w Krośnie w branży lotniczej na kwotę około 16 milionów złotych.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę jednego pawilonu lotniczego oraz modernizację jednego pawilonu dydaktycznego (budynek A w CKZ), gdzie laboratoria i pracownie związane z szkoleniem lotniczym oraz przemysłem lotniczym będą miały wpływ na organizację szkoleń dla młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych zatrudnionych w branży lotniczej oraz poszukujących zatrudnienia w tej branży.

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Obecnie szkoła posiada zaplecze lotnicze w postaci laboratoriów lotniczych, takich jak laboratoria nawigacji, radionawigacji, silników lotniczych, obsługi hangarowej itp. ZSM ma również dostęp do lądowiska Iwonicz o powierzchni ponad 140 ha, gdzie prowadzone są szkolenia lotnicze dla uczniów technikum na bazie własnej floty powietrznej oraz innej infrastruktury dydaktycznej lotniczej.

Nowy projekt budowy BCU przy ZSM w Krośnie znacznie poszerzy ofertę edukacyjną dla uczniów technikum oraz dla dorosłych pracowników przedsiębiorstw lotniczych oraz osób zainteresowanych karierą zawodową w przemyśle lotniczym.

W ramach tych planowanych przedsięwzięć szkoleniowych krośnieński Mechanik będzie współpracować z partnerami wskazanymi w projekcie, takimi jak Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych, Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (Krajowa Sekcja Lotnicza), Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie.

Funkcjonowanie BCU przy ZSM w Krośnie będzie oparte na realizacji działań w czterech obszarach: działalność edukacyjno-szkoleniowa, działalność integrująco-wspierająca, działalność innowacyjno-rozwojowa, działalność doradczo-promocyjna. BCU będzie prowadzić nowy rodzaj i poziom współpracy z instytutami i ośrodkami badawczymi w zakresie rozwoju umiejętności potrzebnych przemysłowi lotniczemu.

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w przemyśle lotniczym w Polsce poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU w branży lotniczej. Projekt składa się z dwóch części: remontowo-inwestycyjnej oraz szkoleniowo-edukacyjnej.

Wkrótce rozpocznie się część inwestycyjna projektu, obejmująca przebudowę i adaptację istniejących budynków ZSM w Krośnie na potrzeby BCU, zagospodarowanie terenu oraz dostawę niezbędnego wyposażenia. Podstawowy zakres robót budowlanych obejmie:

  • Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek BCU (określany jako budynek „D”),
  • Przebudowę istniejącego budynku CKZ w ZSM w część A, która polegać ma na przebudowie dachu budynku pod instalację fotowoltaiczną wraz z jej montażem,
  • Modernizację i remont pracowni zawodowych oraz auli w budynku A w CKZ. Przeprowadzone zostaną również prace z nowym zagospodarowaniem terenu w okolicach budynku A i D oraz przy wjeździe do CKZ i BCU.

Po zakończeniu inwestycji, na przełomie grudnia 2024 roku i stycznia 2025 roku rozpoczną się szkolenia w oparciu o nową infrastrukturę dydaktyczną zakupioną w ramach projektu, gdzie zajęcia prowadzone będą przez specjalistów wskazanych przez firmy lotnicze w Polsce.

Uczniowie Mechanika również skorzystają z wysokiej jakości tych szkoleń, co lepiej ich przygotuje do krajowego rynku pracy. Zajęcia te będą wsparciem dla obecnych kierunków kształcenia w ZSM w dziedzinach: automatyka i robotyka, mechatronika, mechanika, mechanika i awionika lotnicza.

Zakres tematyczny tych kursów i szkoleń obejmuje: podstawy metrologii i obróbki skrawaniem, obsługa maszyn do obróbki skrawaniem, wprowadzenie do projektowania CAD/CAM, podstawy programowania i obsługi sterowników PLC, podstawy programowania i obsługi robotów przemysłowych, obsługa dronów i ich zastosowanie w lotnictwie, praktyczne zastosowanie EWIS w warsztacie, obsługa techniczna agregatów lotniczych, systemy awioniczne statków powietrznych, obsługa techniczna lekkich samolotów, wprowadzenie do metod badań nieniszczących – NDT, techniki napraw strukturalnych kompozytów, ciągła gotowość do lotu – CAMO, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie – SMS, obsługa sprzętu lotniczego GSE (Ground Service Equipment), naprawy strukturalne – blacharskie, wprowadzenie do systemu zarządzania flotą samolotów – GEM FAM oraz język angielski techniczny w dokumentacji lotniczej. Po ukończeniu kursów i szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty uznawane na rynku pracy.

Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w tych szkoleniach jest bezpłatne.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top