Inwestycje

W Leżajsku szykuje się rozbudowa drogi wojewódzkiej 877. PZDW ogłosiło przetarg

leżajsk dw 877

Leżajsk. Ogłoszono przetarg dotyczący rozbudowy DW Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary.

Zamawiającym jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW).

Zamówienie zostało ogłoszone w dniu dzisiejszym.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 877 na odcinku od skrzyżowania DW 877 (ul. Browarna/ul. Siedlanka) z drogą gminną nr 104512R (ul. Długą) do skrzyżowania typu rondo im. Bohaterów Zadwórza (droga krajowa nr 77) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Leżajsk.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę jednojezdniowej drogi wojewódzkiej nr 877 w miejscowości Leżajsk i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla zrealizowania robót polegających na:

  • doprowadzeniu DW 877 na odcinku ulic Przytorze, Hutnicza i Browarna, do parametrów drogi G;
  • wzmocnieniu konstrukcji drogi głównej dla dopuszczalnego nacisku 115 kN/oś;
  • wykonaniu rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych, wyburzenie budynków i obiektów budowlanych, wycince kolidującej zielni, urządzeniu trawników i zieleńców, przebudowie i rozbudowie istniejących dróg publicznych, budowie / przebudowie dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów, wykonaniu urządzeń ochrony środowiska, w szczególności zabezpieczeń akustycznych, przebudowę/rozbudowę/budowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: teletechnicznej, elektro-energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazowej, budowie oświetlenia drogowego.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-04-26 o godz. 09:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top