Inwestycje

W Nisku powstanie Branżowe Centrum Umiejętności (BCU). Powiat już szuka wykonawcy

bcu nisko elektryka energetyka

Nisko/BCU. Powiat niżański ogłosił przetarg na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku na potrzeby tworzonego Branżowego Centrum Umiejętności.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 1 marca 2024 roku.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne – przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w ramach realizowanego projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Na potrzeby placówki zaadaptowane zostaną pomieszczenia RCEZ. Kształcić się będą tutaj przyszli elektrycy i energetycy.

Partnerem projektu realizowanego przez starostwo niżańskie jest Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja (PGE Dystrybucja).

Zakres zamówienia:

1) przebudowa parteru: roboty ogólnobudowlane, zaślepienie otworu po demontażu istniejących schodów i schody stalowe, stolarka, roboty wykończeniowe ścian i sufitów, posadzki;
2) przebudowa piętra: roboty ogólnobudowlane, stolarka, roboty wykończeniowe ścian i sufitów, posadzki;
3) dostosowanie budynku do przepisów p.poż;
4) rozbudowa budynku o klatkę schodowa z windą: roboty rozbiórkowe, ziemne, odtworzeniowe, fundamenty, konstrukcja, posadzki warstwy konstrukcyjne, dach konstrukcja, dach – izolacja, pokrycie, odwodnienie, elewacja, stolarka, roboty wykończeniowe, winda z konstrukcją szybu windowego wraz z odbiorem UDT dopuszczającym do użytkowania;
5) zagospodarowanie terenu: miejsca pod ustawienie kontenerów modułowych oraz tereny utwardzone w obrębie placu ćwiczeń terenowych, chodnik z kostki betonowej w części parkowej do rozbiórki i ponownego wykorzystania istniejący fragment, dostawa i montaż elementów dla obsługi zaplecza, wycinka drzew, tereny zielone, ogrodzenie systemowe panelowe o wys. 180 cm – wygrodzenie wewnętrznego placu, ogrodzenie na podmurówce klinkierowej z przęsłem i słupkami stalowymi o wys. 180 cm – wymiana części istniejącego ogrodzenia zewnętrznego;
6) zasilanie budynku, instalacje WLZ, trasy kablowe oraz rozdzielnie budynku;
7) prace przy budowie placu szkoleniowego;
8) przebudowa kolizji kanalizacji teletechnicznej z projektowaną klatką schodową;
9) instalacja oświetleniowa – parter;
10) instalacja gniazdowa – parter;
11) instalacja oświetleniowa – piętro
12) instalacja gniazdowa – piętro;
13) instalacja elektryczna zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji;
14) pomiary i sprawdzenia;
15) instalacje przyzywowe;
16) instalacja okablowania strukturalnego;
17) instalacja fotowoltaiczna;
18) instalacja w CCTV na kontenerze na placu szkoleniowym;
19) instalacja autonomicznych czujników dymu;
20) instalacja wodno-kanalizacyjna: roboty demontażowe, instalacja wody zimnej, instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji sanitarnej;
21) instalacja centralnego ogrzewania;
22) instalacja wentylacji mechanicznej: centrale wentylacyjne, agregaty chłodzące, kanały wentylacyjne oraz kształtki, izolacja kanałów wentylacyjnych, kratki transferowe, anemostaty, przepustnice, tłumiki akustyczne, czerpnie, wyrzutnie, zawór, wentylatory, nyple, klapy rewizyjne.

Roboty objęte przedmiotem zamówienie będą prowadzone w częściowo czynnym obiekcie. Wykonawca musi zorganizować teren budowy w taki sposób, aby umożliwić jednostce prowadzenie swojej działalności.

Stosowane kryteria oceny ofert:

  • Cena: 60%
  • Okres gwarancji: 40%

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-03-18 o godz. 11:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top