Inwestycje

W Racławówce otwarto łącznik drogi ekspresowej S19

s19 łącznik racławówka
fot. PUW w Rzeszowie

Łącznik/S19. W Racławówce miało miejsce uroczyste otwarcie nowej inwestycji.

Chodzi o łącznik drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej Nr 19.

Zadanie inwestycyjne „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19- drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I” wybrany do dofinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020.

s19 łącznik racławówka

fot. Szymon Taranda

Projekt został zrealizowany przez Powiat Rzeszowski.

Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 29 mln zł, z czego blisko 15 mln zł to środki przeznaczone z dofinansowania z EFRR.

W ramach inwestycji wybudowano nowy obiekt mostowy na rzece Lubcza, przebudowano dwa skrzyżowania zwykłe na skrzyżowania typu rondo oraz wybudowano jedno nowe skrzyżowanie typu rondo, wykonano nawierzchnię asfaltową o łącznej długości ok. 2 km, przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną, powstały też nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe.

źródło: PUW Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top