Inwestycje

W Sędziszowie Małopolskim przy DK94 powstanie sygnalizacja świetlna i przejście dla pieszych

sedziszów małopolski przejście dla pieszych światła

Sędziszów Małopolski. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych na DK94 w Sędziszowie Małopolskim.

Oferta spółki BROSS KUSEK i SOBECKI została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej wraz z przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu DK94 (ul. Rzeszowska) z drogą gminną (ul. Południowa) w m. Sędziszów Małopolski.

Przy braku odwołań od dokonanego wyboru i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty. Sprawdzane były na podstawie trzech kryteriów oceny ofert: cena – 60 %, przedłużenie okresu gwarancji jakości – 20% i termin realizacji – 20%.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Bross Kusek i Sobecki z Tarnowa, która zaoferowała zrealizowanie zadania za kwotę 674 042,63 zł, przedłużenie okresu gwarancji jakości o 2 lata i skrócenie czasu realizacji o 30 dni , co oznacza, że zadanie ukończone zostanie w ciągu 3 miesięcy.

Na skrzyżowaniu DK94 (ul. Rzeszowska) z drogą gminną nr 107629R (ul. Południowa) w Sędziszowie Małopolskim, sygnalizacja świetlna zostanie wykonana na wszystkich czterech wlotach. Ponadto wyznaczone zostanie nowe przejście dla pieszych w km 571+400 wraz z oświetleniem dedykowanym i strefą przejściową.

Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu na DK94 oraz wlotach podporządkowanych z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych.

Stan istniejący

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z ulicą Południową zlokalizowane jest na odcinku obszaru niezabudowanego w granicy administracyjnej m. Sędziszów Małopolski. Jest to skrzyżowanie czterowlotowe.

W stanie istniejącym jest skrzyżowaniem, na którym ruch regulowany jest za pomocą oznakowania pionowego i poziomego, na zasadach ogólnych. Drogą główną z pierwszeństwem przejazdu jest droga krajowa nr 94. Na skrzyżowaniu brak jest sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top