Inwestycje

W Trzcianie powstaje pierwsze w Polsce BCU z zakresu weterynarii

BCU trzciana weterynaria
fot. Powiat Rzeszowski

Trzciana/BCU. W tym roku planowane jest otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu weterynarii, będącego jednocześnie pierwszym tego typu w kraju.

Branżowe Centra Umiejętności stanowią nowy element w polskim systemie edukacji, charakteryzując się zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w kluczowych branżach dla rozwoju gospodarczego. Obejmują one obszary takie jak automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja, logistyka oraz przetwórstwo spożywcze.

Do końca bieżącego roku planowana jest budowa 120 takich ośrodków w całym kraju, co wiąże się z kosztem przekraczającym 1,4 mld złotych. Projekt jest realizowany w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Decyzję o podjęciu starań zmierzających do stworzenia BCU w Trzcianie podjęto w listopadzie 2022 roku. W zeszłym roku wniosek zyskał akceptację, zaś jesienią została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a firmą AJ PROFIBUD Sp. z o.o. z Chmielnika na realizację zadania „Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSTW w Trzcianie w celu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności”.

Całkowita wartość projektu wynosi 11.957.880,09 złotych, z czego prawie 10 mln złotych pochodzi jako dofinansowanie, zaś pozostała kwota to wkład własny Powiatu Rzeszowskiego w wysokości 1.957.957,31 złotych. Budżet projektu obejmuje około siedmiu milionów złotych na prace budowlane, a reszta środków zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego wyposażenia sal i pracowni.

W ramach prac budowlanych powstanie trzykondygnacyjny budynek (w tym jedna kondygnacja podziemna) o łącznej powierzchni około 350 m2, wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu. Na parterze budynku znajdować się będą sale zabiegowe, pracownia RTG/USG, pracownia rozrodu i inseminacji oraz pracownia zoofizjoterapii. Natomiast na piętrze będą umieszczone laboratoria, pracownia produkcji zwierzęcej i sala wykładowa. W części podziemnej zaplanowana została wentylatornia oraz pomieszczenia magazynowe.

Budynek będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę, a na jego dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. W Branżowym Centrum Umiejętności w Trzcianie będą prowadzone działania edukacyjno-szkoleniowe, integrująco-wspierające, innowacyjno-rozwojowe oraz doradczo-promocyjne.

BCU to nie jedyna inwestycja planowana na terenie Zespołu Szkół w Trzcianie.

Władze Powiatu Rzeszowskiego rozpoczęły również opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu i rozbudowy XIX-wiecznego dworku, który znajduje się na terenie placówki. Budynek ten był własnością rodziny Christianich do 1944 roku, po czym został przejęty przez państwo po reformie rolnej. Początkowo pełnił funkcję świetlicy Samopomocy Chłopskiej, a od sierpnia 1945 roku został przekazany Gminnej Szkole Rolniczej Męskiej. W dworku znajdowały się sale lekcyjne, a po wybudowaniu nowego gmachu szkolnego, służył on jako mieszkania dla nauczycieli.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top