Inwestycje

W Wierzawicach (Gmina Leżajsk) powstanie żłobek i klub seniora. Jest przetarg

wierzawice żłobek klub seniora

Wierzawice. Gmina Leżajsk ogłosiła przetarg na budowę budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach – żłobek oraz klub seniora.

Ogłoszenie pojawiło się w dniu wczorajszym.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach – żłobek oraz klub seniora” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres prac w ramach wyżej wymienionego zadania obejmuje w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka oraz klubu seniora wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności: projekt budowlany, projekt wykonawczy obejmujący wszystkie branże,

2) przygotowanie dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

3) zarejestrowanie dziennika budowy,

4) wykonanie robót budowlanych

5) złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego,

6) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zakończenia budowy,

7) uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia budowy.

Budynek będzie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-04-25 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top