Inwestycje

Wadowice Górne i Czermin: trwa przebudowa wałów przeciwpowodziowych

wadowice górne czermin wały przeciwpowodziowe
Fot. Powiat Mielecki

Wystartowały prace przy przebudowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Nowy Breń. To zadanie o wartości ponad 30 mln złotych realizowane w gminach Wadowice Górne i Czermin.

Realizację zadania – symbolicznym wbiciem łopat w ziemię – rozpoczęto 25 lipca br.

We wtorek, 9 sierpnia, miejsce inwestycji odwiedzili przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mielcu: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego Zbigniew Działowski oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Krawiec.

Wizyta w miejscu inwestycji miała bezpośredni związek z kompetencjami spoczywającymi na powiecie, jako jednostce samorządu odpowiedzialnej za ochronę przeciwpowodziową. To właśnie w gestii starostwa leży zatwierdzenie planu ochrony przeciwpowodziowej, jaki dla inwestycji opracowuje inwestor – na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego w trakcie realizacji zadania.

O szczegółach tego dokumentu urzędnicy ze starostwa porozmawiali z bezpośrednio przedstawicielami inwestora, wykonawcy oraz urzędu gminy.

Warto podkreślić, że realizowana inwestycja stanowić ma kluczowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla mieszkańców, infrastruktury technicznej oraz upraw rolniczych gminy Wadowice Górne i Czermin.

W jej ramach przewidziano m.in. podwyższenie wałów na długości ok. 7,5 kilometra. Korpus wału zostanie uszczelniony poprzez użycie przesłony przeciwfiltracyjnej na całym odcinku projektowanych wałów na głębokości 10,0 m.

Zostaną wykonane także remonty przepustów wałowych oraz pasa eksploatacyjnego o szerokości 3,0 m na koronie wałów umocnionych tłuczniem kamiennym. Wszystkie drogi dojazdowe oraz technologiczne zostaną odtworzone.

Planowo prace mają potrwać do 2025 roku. Ich inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a realizatorem firma Stawecki Holding Sp. z o. o. Sp. K.

źródło: Powiat mielecki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top