Biznes

ZM Ropczyce z większym zyskiem za II kwartał 2022 r. niż rok wcześniej

zm ropczyce zakłady magnezytowe 2022

Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) odnotowały 12,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 12,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,3 mln zł wobec 13,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 107,73 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 92,83 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2022 r. spółka miała 21,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 236,26 mln zł w porównaniu z 172,36 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowana sprzedaż wzrosła r/r o 37% do poziomu 236,3 mln zł, zysk operacyjny o 18% r/r do 26,1 mln zł, EBITDA zwiększył się o 14% do 32,4 mln zł, a zysk netto był wyższy r/r o 15% i wyniósł 21,8 mln zł. Sprzedaż eksportowa stanowiła w I półroczu br. 58% przychodów ZM Ropczyce, podała spółka w komunikacie.

„Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe pomimo licznych trudności i ograniczeń, dużej nieprzewidywalności i bezprecedensowej niestabilności otoczenia biznesowego. Wdrożona już wcześniej i konsekwentnie przez nas realizowana strategia wielowymiarowej dywersyfikacji (tzw. 4D), umiejętna polityka surowcowa oraz systematyczne podnoszenie jakości i efektywności technologii w połączeniu z elastycznością i terminowością dostaw, pozwoliły nam na wykorzystywanie w maksymalnym stopniu wszelkich szans rynkowych oraz na dalszy rozwój produkcji i sprzedaży. Popyt na materiały ogniotrwałe utrzymuje się wciąż na stosunkowo wysokim poziomie, co przy ograniczonej dostępności produktów pochodzenia azjatyckiego oraz przy wysokim poziomie wykorzystania mocy produkcyjnych u wytwórców europejskich, pozwoliło nam na zbudowanie szeregu prestiżowych relacji biznesowych z wiodącymi producentami stali, miedzi, wapna czy cementu. Wyróżnialiśmy się wysoką jakością, elastycznością i terminowością dostaw, odpowiednio dużymi zasobami produkcyjnymi oraz wysokiej jakości serwisem. Na kolejne kwartały patrzę jednak z umiarkowanym optymizmem, głównie z uwagi na rosnącą nieprzewidywalność cen energii elektrycznej i gazu, niepewność dotyczącą ciągłości dostaw surowców oraz znaczący wzrost kosztów logistyki” – powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2022 r. wyniósł 22,58 mln zł wobec 19,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach.

Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe.

Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 361,89 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top