Inwestycje

5 ofert w przetargu na wykonanie KP dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka

obwodnica sanok drugi etap
mapa gddkia

Pięć ofert złożono w przetargu na wykonanie Koncepcji programowej (KP) dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28.

Złożone oferty

Najniższą ofertę na kwotę 1 425 570,00 zł złożyła firma SAFEGE. Na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji przewidzieliśmy 1 668 522,80 zł.

Pozostałe oferty:

 • Sweco Polska – 1 484 347,40 zł
 • HIGHWAY – 1 917 541,10 zł
 • Egis Poland – 2 017 200,00 zł
 • Konsorcjum TPF (lider), TPF Getinsa Euroestudios (partner) – 2 213 151,30 zł

Informacja z otwarcia ofert

Jak będą oceniane oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będzie kryterium ceny (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe – doświadczenie zespołu projektowego (30 proc.) i doświadczenie geologa (10 proc.).

Prace koncepcyjne

Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu  drogi krajowej nr 28 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Dla inwestycji wydana już została decyzja środowiskowa. Koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem opracowania KP będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli ona również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 3 km, w tym m.in. rozbudowę 1 km istniejącej DK84, budowę 2 km nowego odcinka DK28, a także budowę trzech mostów, skrzyżowań jednopoziomowych (rond), urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

obwodnica sanok drugi etap

GDDKiA

Cel inwestycji

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka przebiega przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddany do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etap obwodnicy Sanoka pozwolił na skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Krosna na DK28 i DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej, łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

 • Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,
 • Jasła w ciągu DK73,
 • Kolbuszowej w ciągu DK9,
 • Miejsca Piastowego w ciągu DK28,
 • Nowej Dęby w ciągu DK9,
 • Pilzna w ciągu DK73,
 • Przemyśla w ciągu DK28/77,
 • Sanoka w ciągu DK84 – II etap.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top