Inwestycje

Budowa drogi S19 na Podkarpaciu. Aktualny stan prac

s19 podkarpacie budowa via carpatia kiedy koniec
fot. GDDKiA

Budowa drogi S19 na Podkarpaciu. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu (49. tydzień budowy) prowadził prace nad wykonywaniem nasypu (500 m3) w pasie drogowym S19. Wykonano również warstwę podbudowy z betonu asfaltowego oraz warstwę mrozoochronną.

W zakresie robót mostowych:

– na moście 01MS w m. Łążek Ordynacki wykonywano zasypkę przyczółków,

– na wiadukcie 02WD w m. Domostawa wykonywano mury oporowe oraz sprężanie ustroju nośnego,

– na wiadukcie 04WD w m. Domostawa zabetonowano ciosy podłożyskowe oraz zamontowano łożyska,

– na wiadukcie 06 WD w m. Katy zamontowano deski gzymsowe i krawężniki,

– na moście 09MS w m. Kutyły zabetonowano płytę pomostu,

– na wiadukcie 10WD w m. Kutyły betonowano ustrój nośny,

– na wiadukcie 11WS w m. Zdziary wykonywano zasypkę przyczółków mostowych.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 31 tys. kg stali oraz dostarczono 230 m3 betonu.

Na MOP Bukowa I/II wykonywano murowanie ścianek działowych, elewację zewnętrzną oraz instalacje: eklektyczną, kanalizacji i wodociągową.

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu (49. tydzień budowy) prowadził prace nad wykonywaniem nasypów  formowanych mechanicznie (9 tys. m3) w pasie drogowym oraz kontynuował prace nad wykonaniem wykopu (2 tys. m3).

W zakresie robót mostowych:

– na wiadukcie 09WS nad DP1058R w m. Nowa Wieś wykonywano zasypywanie przestrzeni i drenaż za przyczółkiem.

– na moście 08MS nad rzeką San zakończono betonowanie segmentów: 16/3, 18/3 oraz 16/4 na nitce prawej. Betonowano także ustrój nośny na przęśle 4-5 na nitce lewej.

– na wiadukcie 03WD nad S19 w ciągu DP1049R w rejonie m. Zapacz zbrojono kapy chodnikowe.

– na wiadukcie 07WD nad S19 w ciągu DW858 w rejonie m. Zarzecze zabetonowano skrzydło na podporze nr 1.

– na wiadukcie 06WS nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz wykonywano zasypywanie przestrzeni za przyczółkiem podpory nr 1 i 4 oraz montowano krawężnik kamienny.

– na wiadukcie 12WD nad S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary wykonywano izolację papą termozgrzewalną oraz izolację cieplną.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 71 tys. kg stali oraz dostarczono 478 m3 betonu.

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu (49. tydzień budowy) prowadził prace związane z budowaniem nasypu (17 tys. m3) i wykonywaniem wykopu (1,7 tys.m3). Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego oraz podbudowę zasadnicza z betonu asfaltowego.

Na wiadukcie WS11 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin – Przeworsk wykonywano zbrojenie ustroju nośnego na jezdni prawej oraz zbrojenie kap chodnikowych. Na wiadukcie WD14 nad S19 w ciągu DK19 w węźle Nisko wykonano zbrojenie i beton płyt przejściowych.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 23 tys. kg stali oraz dostarczono 25 m3 betonu.

Z robót branżowych wykonywano m.in. przebudowę  cieków i rowów melioracyjnych, budowę kanału technologicznego (w km 22+500) oraz budowę kanalizacji deszczowej.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ubiegłym tygodniu (43. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne. Wykonano ok. 2300 m3 wykopów i 9400 m3 nasypów drogowych. Na przebudowywanej DK19 wykonano ok. 500 m3 nasypów drogowych, natomiast na DP102463R 300 m3. Ponadto, ułożono kolejny odcinek podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na trasie głównej S19 i warstwy mrozoochronnej na MOPII Jeżowe. Kontynuowano plantowanie i umacnianie skarp oraz rowów drogowych, a także humusowanie terenów płaskich oraz prace związane z uszczelnianiem rowów drogowych geomembraną.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował roboty przy budowie przejść dla zwierząt zlokalizowanych w gminie Nisko i gminie Jeżowe, w tym m.in. roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów przyległych do obiektów wraz z zagęszczeniem, montaż zbrojenia i betonowanie.

Kontynuowano też montaż zbrojenia i betonowanie wiaduktu 25WD w ciągu drogi gminnej DG002301R nad drogą ekspresową.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace przy montażu i układaniu sieci kanalizacji deszczowej, a także roboty ziemne i wykończeniowe związane z budową zbiorników retencyjnych, natomiast w zakresie branży  telekomunikacyjnej kontynuowano budowę kanału technologicznego.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ubiegłym tygodniu (39. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano 18500 m3 nasypów i 3300 m3 wykopów drogowych, a także kolejne odcinki warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej. Kontynuowano też oczyszczanie i skrapianie poszczególnych warstw bitumicznych drogi, a także układanie krawężników betonowych i granitowych.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował montaż zbrojenia i deskowania a także betonowanie przejść dla zwierząt zlokalizowanych w gminie Jeżowe i Kamień. Wykonawca rozpoczął też roboty ziemne i prace przygotowawcze pod przejście dla zwierząt małych 20PZM zlokalizowane w gminie Kamień.

Kontynuowano też montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego: wiaduktu 27WS nad DW861 – węzeł Jeżowe, wiaduktu 28WS nad drogą gminną nr 002308R, wiaduktu 30WS nad DP2603R Krzywdy – Zaborczyny, wiaduktu 31WS nad DP1084R – węzeł Nowa Sarzyna oraz betonowanie wiaduktu 34WD w ciągu DP1364R nad S19 zlokalizowanego w gminie Kamień. Na wiadukcie 32WD w ciągu drogi gminnej nr 108519R wykonano izolację ustroju nośnego pod kapy chodnikowe.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace związane z montażem i układaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz układanie płyt ażurowych w zbiornikach retencyjnych. W zakresie branży melioracyjnej prowadzono prace przy budowie rowu melioracyjnego, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano budowę kanału technologicznego.

S19 odc. Kamień – Sokołów Małopolski Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu (21. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano ok. 2000 m3 nasypów i 10000 m3 wykopów w gruntach nieskalistych. Na trasie głównej i na obszarze węzłów drogowych wykonano kolejne odcinki warstwy mrozoochronnej oraz podbudowy pomocniczej i zasadniczej, a także podbudowy pomocniczej z betonu asfaltowego. Ponadto, rozpoczęto układanie krawężników kamiennych na węźle Sokołów Małopolski Północ.

W zakresie branży mostowej Wykonawca kontynuował roboty ziemne związane ze wzmocnieniem podłoża pod przejściem dla zwierząt średnich 40PZŚg oraz wykopy pod wiadukt 39AWD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) nad drogą ekspresową zlokalizowanych w gminie Sokołów Małopolski. Kontynuowano też betonowanie obiektów: wiaduktu 42WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) przebiegającego nad S19 oraz wiaduktu 44WD w ciągu DK19 przebiegającego nad S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ. Wykonano również sprężenie konstrukcji wiaduktu 43WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) przebiegającego nad S19.

W zakresie branży sanitarnej Wykonawca prowadził prace związane z montażem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach likwidacji kolizji, a także kontynuował układanie sieci kanalizacji deszczowej i rozpoczął roboty ziemne pod wykop zbiornika retencyjnego. W zakresie branży elektroenergetycznej kontynuowano montaż rur osłonowych sieci, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej montaż rur kanału technologicznego.

Ponadto, Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze do budowy budynku biurowo – socjalnego Obwodu Utrzymania Drogowego, który zlokalizowany będzie na węźle Sokołów Małopolski Północ.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top