Biznes

Co dalej z uzdrowiskiem Rymanów?

uzdrowisko rymanów

Rymanów Zdrój. Spotkanie w Rymanowie Zdroju zostało zorganizowane z inicjatywy marszałka Władysława Ortyla.

Chodziło o wyjaśnienie nieścisłości, które pojawiły się w przestrzeni publicznej oraz mediach, dotyczących m.in. propozycji przejęcia spółki przez miasto Rymanów oraz postępowania, jakie jest prowadzone przez CBA.

W czasie spotkanie przedstawiona została szczegółowa prezentacja, dotycząca charakterystyki i specyfiki spółki, jej infrastruktury, planów oraz wyników finansowych.

Działalność uzdrowiska koncentruje się wokół dwóch gałęzi – pierwsza z nich to działalność lecznicza, która odbywa się na bazie 1012 łózek w 6 obiektach, a dotyczy leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych ale także wielu innych z zakresu neurologii czy kardiologii. Do tej dziedziny dochodzi działalność produkcyjna wód mineralnych, smakowych oraz kosmetyków, wszystko to wytwarzane jest w oparciu o dwie linie rozlewnicze. Spółka ma 29 obiektów budowlanych, 12 obiektów sanatoryjnych, w tym 9 użytkowanych. W ostatnich latach wyremontowano z sukcesem wiele obiektów – Piotr Niemczyk dyrektor ds. finansowych spółki.

Spółka w ostatnich latach przeznaczyła znaczące kwoty na modernizację obiektów, z udziałem środków z RPO WP 2014-2020. Dla przykładu infrastrukturę zmodernizowano w szpitalu „Eskulap” oraz szpitalu uzdrowiskowym Zimowit. Największa modernizacja dotyczyła przebudowy sanatorium „Anna” oraz apartamentów w budynku „Jolanta”. Przebudowa dotyczy także sanatorium „Gołąbek” oraz „Opatrzność”. Zaprezentowane zostały plany działalności spółki, potrzeby remontów na najbliższe lata.

Obecny na spotkaniu wicemarszałek Piotr Pilch podkreślał, że kondycja uzdrowiska jest bardzo dobra. Spółka ma dobre wyniki finansowe, gdyż za 2021 rok wypracowała zysk w wysokości 4 mln złotych.

W latach 2013-2021 Województwo Podkarpackie podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 13 264 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji zmierzających do podniesienia standardu usług lecznictwa uzdrowiskowego świadczonych przez Spółkę. W tym okresie zmodernizowano szereg innych budynków sanatoryjnych  Spółki jak „Polonia”, „Maria”, „Świtezianka”,  budynek Fizykoterapii. Zakupiono i zmodernizowano obiekt „Kasztanowy Dwór” (obecnie „Świtezianka”). Na realizację tych zadań Spółka uzyskała wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego w kwocie 18 301 953,02 zł. Łączna wartość inwestycji infrastrukturalnych i zakupu wyposażenia w latach 2013-2021 wyniosła 45 845 791,76 zł.

W trakcie spotkania burmistrz i przedstawiciele gminy Rymanów kilkakrotnie mówili o niewystarczającej współpracy ze strony samorządu województwa oraz swoich oczekiwaniach, co do rozwoju spółki. Członkowie zarządu województwa podkreślali wagę uzdrowiska dla regionu, wielości  inwestycji, jakie zostały już zrealizowane za dziesiątki milionów złotych oraz woli rozwoju rymanowskiej spółki.

Wielokrotnie wicemarszałek Pilch podkreślał także – Liczymy na dobrą współpracę z gminą i zależy nam na niej. Marszałek nie ukrywał, że potrzeby inwestycyjne w uzdrowisku są duże. Chodzi głównie o remonty obiektów Krystyna, Gozdawa i Leliwa, które od lat są nieużytkowane. Każdy z tych remontów zaplanowany jest na około 20 mln złotych.

W planach są kolejne inwestycje, między innymi modernizacja budynku „Krystyna” i utworzenie w nim Centrum Rehabilitacji Geriatrycznej, powstanie Domu Seniora, modernizacja budynku „Leliwa”, czego koszt szacowany jest na 15 mln złotych i „Maria” – gdzie wyremontowana zostanie kuchnia. Inwestycje planowane są także w Zakładzie Produkcji Wód.

W czasie spotkania wiele uwagi poświecono zasadom dofinansowania budowy chodników przy drogach wojewódzkich przez samorząd województwa, co wielokrotnie było wcześniej mylnie przedstawiane w mediach.

źródło: Samorząd Podkarpacia

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top