Inwestycje

Cztery mosty na Podkarpaciu będą wyremontowane. Ogłoszono przetarg

mosty podkarpacie
fot. GDDKiA

Do 15 kwietnia br. można składać oferty w przetargu na remont czterech mostów w ciągu dróg krajowych nr 84, 28 oraz 9.

Postępowanie przetargowe zostało podzielone na cztery części:

Część 1. Remont mostu przez rzekę San w Lesku w ciągu DK84 w km 11+801

Część 2. Remont mostu przez rzekę Jasiołka w Jaśle w ciągu DK28c w km 1+897

Część 3. Remont mostu przez rzekę Stupnica w Birczy w ciągu DK28 w km 315+471

Część 4. Remont mostu przez rzekę Przyrwa w Zarębkach w ciągu DK9 w km 161+773

Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie zadania lub tylko wybrane.

Oferty złożone w przetargu będą sprawdzane i oceniane według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości (20 proc.) oraz terminu realizacji (20 proc.).

DK84 – remont mostu przez rzekę San

Most wybudowany w roku 1971 r. to obiekt czteroprzęsłowy o konstrukcji nośnej wykonanej w formie belek kablobetonowych – 4 szt. w przekroju poprzecznym. Długość całkowita mostu wynosi 137,90 m, a szerokość 11,07 m. Płyta pomostu składa się z części wykonanej przy budowie mostu tj. w 1971 r. oraz z nadbetonu wykonanego w ramach remontu w 1998 r. W ramach poprzedniego remontu wykonany został również wspornik oraz gzyms.

Zakres prac obejmie wykonanie prac rozbiórkowych elementów wyposażenia, a następnie zasadniczych prac budowlanych z wykonaniem izolacji, warstwy wiążącej, ścieralnej nawierzchni na dojazdach i obiekcie oraz nowych kap chodnikowych wraz z nawierzchnią, barierami i balustradami, a także napraw powierzchniowych korpusów przyczółków, filarów i ustroju nośnego. Następnie ruch pojazdów zostanie przeniesiony na wyremontowaną część obiektu, a prace rozbiórkowe i remontowe rozpoczną się na drugiej części mostu. Na zakończenie wykonane zostanie oznakowanie poziome jezdni oraz uporządkowany zostanie teren, w tym plac pod obiektem.

Remont obiektu przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Z uwagi na obecne uszkodzenia elementów wyposażenia elementów obiektu tj. gzymsy, kapy chodnikowe oraz ubytki betonu korpusów przyczółków, filarów i ustroju nośnego, niezbędne jest przeprowadzenie robót remontowych. Ich celem jest wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. Prace nie zmienią istniejących parametrów obiektu i mają charakter odtworzeniowy.

Termin wykonania zamówienia: do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

DK28 – remont mostu przez rzekę Jasiołka

Most wybudowany w 1998 r. to trójprzęsłowy obiekt o konstrukcji nośnej wykonanej z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu U o długości całkowitej 81,8 m. Szerokość całkowita mostu to 16,2 m. W przekroju poprzecznym znajduje się 8 szt. belek prefabrykowanych typu U.

Zakres prac obejmie wykonanie prac rozbiórkowych elementów wyposażenia, a następnie zasadniczych prac budowlanych z wykonaniem izolacji, warstwy wiążącej, ścieralnej nawierzchni na dojazdach i obiekcie oraz kap chodnikowych wraz z nawierzchnią, barieroporęczami i barierami, a także napraw powierzchniowych korpusów przyczółków, filarów i ustroju nośnego. Następnie ruch pojazdów zostanie przeniesiony na wyremontowaną część obiektu, a prace rozbiórkowe i remontowe rozpoczną się na drugiej części mostu. Na zakończenie wykonane zostanie oznakowanie poziome jezdni oraz uporządkowany zostanie teren, w tym plac pod obiektem.

Remont obiektu przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Z uwagi na obecne uszkodzenia elementów wyposażenia elementów obiektu tj. gzymsy, kapy chodnikowe oraz ubytki betonu korpusów przyczółków, filarów i ustroju nośnego, niezbędne jest przeprowadzenie robót remontowych. Ich celem jest wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. Prace nie zmienią istniejących parametrów obiektu i mają charakter odtworzeniowy.

Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

DK28 – remont mostu przez rzekę Stupnica

Most wybudowany w 2004 r. to trójprzęsłowy obiekt o konstrukcji nośnej wykonanej z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu Kujan o długości przęsła 40,55 m. Szerokość całkowita mostu to 12,54 m. W przekroju poprzecznym znajduje się 18 szt. belek prefabrykowanych typu Kujan.

Zakres prac obejmie wykonanie prac rozbiórkowych elementów wyposażenia, a następnie zasadniczych prac budowlanych z wykonaniem izolacji, warstwy wiążącej, ścieralnej nawierzchni na dojazdach i obiekcie oraz remontu kap chodnikowych wraz z nawierzchnią, balustradami i barierami, a także napraw powierzchniowych korpusów przyczółków, filarów i ustroju nośnego. Następnie ruch pojazdów zostanie przeniesiony na wyremontowaną część obiektu, a prace rozbiórkowe i remontowe rozpoczną się na drugiej części mostu. Na zakończenie wykonane zostanie oznakowanie poziome jezdni oraz uporządkowany zostanie teren, w tym plac pod obiektem.

Remont obiektu przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Z uwagi na obecne uszkodzenia elementów wyposażenia elementów obiektu tj. gzymsy, kapy chodnikowe oraz ubytki betonu korpusów przyczółków, filarów i ustroju nośnego, niezbędne jest przeprowadzenie robót remontowych. Ich celem jest wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. Prace nie zmienią istniejących parametrów obiektu i mają charakter odtworzeniowy.

Termin wykonania zamówienia: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

DK9 – remont mostu przez rzekę Przyrwa

Most wybudowany został w 1959 r. i przebudowany w 1996 r. Od tego czasu na obiekcie wykonywane były roboty budowlane w zakresie m.in.: napraw powierzchniowych filarów i konstrukcji pomostu, napraw umocnienia skarp pod obiektem oraz remont ramp zejściowych na dojazdach.

Most jest obiektem płytowym, o schemacie belki swobodnie podpartej ze wspornikami. Ustrój nośny stanowi monolityczny, żelbetowy dźwigar płytowy o zmiennej wysokości oraz obustronne wsporniki podchodnikowe. Całkowita długość pomostu wynosi 25,96 m, szerokość to 10 m, a rozpiętości przęseł wynoszą 15 m.

Zakres prac obejmie wykonanie prac rozbiórkowych elementów wyposażenia, a następnie remont podpór, konstrukcji nośnej, nawierzchni jezdni, poboczy technicznych wyniesionych, barieroporęczy, odwodnienia i izolacji, urządzeń dylatacyjnych, łożysk oraz dojazdów. Na zakończenie wykonane zostanie uporządkowanie terenu, w tym prace pod obiektem.

Remont obiektu przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Z uwagi na obecne uszkodzenia elementów wyposażenia elementów obiektu tj. gzymsy, kapy chodnikowe oraz ubytki betonu korpusów przyczółków, filarów i ustroju nośnego, niezbędne jest przeprowadzenie robót remontowych. Ich celem jest wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. Prace nie zmienią istniejących parametrów obiektu i mają charakter odtworzeniowy.

Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top