Biznes

Do 20 września rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie z PROW na modernizację gospodarstw

rolnictwo wsparcie dofinansowanie prow 2020 modernizacja

Tylko do 20 września br. rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie z PROW 2014-2020 na modernizację gospodarstw. O dofinansowanie można się ubiegać na rozwój produkcji prosiąt, bydła mlecznego i mięsnego, inwestycje w nowe technologie i na nawodnienie – przypomina w piątek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” można składać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w placówkach ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Agencja przypomina, że w trwającym naborze rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy we wszystkich obszarach wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D); nawadnianie w gospodarstwie.

Limit wsparcia na rozwój produkcji prosiąt wynosi 900 tys. zł, na rozwój produkcji mleka krowiego, produkcji bydła mięsnego oraz na racjonalizację technologii produkcji – 500 tys. zł. W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (m.in. na zakup maszyn rolniczych i ciągników), maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. Na nawadnianie w gospodarstwie można otrzymać do 100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc.

Tegoroczny nabór rozpoczął się 21 czerwca. Do 17 września ARiMR zarejestrowała ponad 5,5 tys. wniosków na kwotę blisko 1,06 mld zł.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top