Biznes

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy. ZUS ma na to pieniądze

bezpieczeństwo pracy dofinansowanie dotacja pieniądze

Dofinansowanie/Bezpieczeństwo pracy. Wkrótce rusza nowa edycja konkursu ZUS dla pracodawców.

Przedsiębiorcy mogą w nim zdobyć dofinansowanie do projektów, które poprawiają bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników. Na ten cel ZUS przeznaczy w sumie 120 mln złotych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: od 26 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 roku.

W konkursie 2023.01 wpłynęło 5169 wniosków, w tym w woj. podkarpackim 340, co przełożyło się na 6 miejsce wśród województw – informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim.

W konkursie każdy płatnik składek może zyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. złotych.

Wybrane zostaną te projekty, które pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem oraz drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek (na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne) i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego.

Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania lub zwrotu dofinansowania, do którego płatnik był zobowiązany.

Wniosek o dofinansowanie z niezbędną dokumentacją należy złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl

Ważne! Wnioski złożone po terminie naboru nie zostaną rozpatrzone.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty można pobrać pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.

Pytania można wysyłać elektronicznie na e-mail: konkurs@zus.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top