News

Dominik Łazarz: nasz 1.5% podatku przekażmy podkarpackiej organizacji

dominik łazarz

Dominik Łazarz/Felieton. Trwa okres rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Warto przypomnieć z tej okazji, że każdy z nas ma możliwość przekazania 1,5% należnego podatku dla wybranej organizacji. Wsparcie organizacji społecznych to również ważny element wielu programów Unii Europejskiej.

Tak, więc możemy nasze 1.5%, a wcześniej 1% (przed 2023 rokiem) przekazać na tzw. organizację pożytku publicznego, którymi z reguły są stowarzyszenia i fundacje. Wykaz takich organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Lista zawiera ponad 9 tys. organizacji, z czego około pół tysiąca ma siedzibę w województwie podkarpackim.

Warto też dodać, iż świadomość społeczna w zakresie możliwości przekazania części naszego podatku na organizacje pożytku publicznego mocno rośnie. W pierwszym roku, czyli kilkanaście lata temu ok. 80 tys. podatników skorzystało z tego prawa, kilka lat temu liczba ta przekroczyła 11 milionów, a w ostatnim czasie z takiej możliwości skorzystało ok. 16 mln Polek i Polaków.

Przekazanie od niedawna 1,5% jest de facto sposobem wpływu podatnika czyli nas samych, na to jakie obszary pożytku publicznego będą wspierane. Tak, więc naszą część podatku możemy przeznaczyć na organizacje: pomagające osobom starszym, niepełnosprawnych, dzieciom, grupom dyskryminowanym, a także zajmujące się wyrównaniem szans edukacyjnych, wspieraniem uzdolnionej młodzieży, propagowaniem ekologii czy postaw tolerancyjnych i obywatelskich. Oczywiście obszarów możliwości wsparcia w ramach organizacji pożytku publicznego jest wiele i tak naprawdę każdy może znaleźć podmiot, którego cel działalności chciałby wspierać.

Warto wspomnieć, że wspieranie organizacji pozarządowych czy fundacji w ich działalności społecznej to również ważny aspekt wielu konkursów w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Mieszkańców Podkarpacia powinni szczególnie zainteresować się przekazaniem swojej części podatku na rzecz organizacji działających w naszym regionie. Często są to podmioty nieduże, jednak z wielkimi i ambitnymi celami, realizowanymi z reguły na rzecz makroregionu Polski południowo-wschodniej. Niestety mającymi też mało funduszy lub ich brak na reklamę i promocję, w przeciwieństwie do wielu dużych krajowych organizacji pożytku publicznego. Jednak najważniejsze abyśmy w tegorocznym zeznaniu podatkowym zrobili mały krok i wypełnili rubrykę dotyczącą przekazania 1,5% podatku na pomoc innym, na organizacje pożytku publicznego.

Dominik Łazarz

autor artykułu, ekonomista, EMBA, działacz społeczny, ekspert ds. UE Europe Direct WSIiZ w Rzeszowie oraz Gdańsku. Przez blisko 10 lat pełnił funkcję dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, a później Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top