Inwestycje

Jaki będzie ostateczny wariant przebiegu S74 Opatów-Nisko?

s74 nisko opatów wariant przebieg decyzja
fot. GDDKiA

S74 Opatów-Nisko. Ruszył kolejny etap przygotowań do budowy ponad 70 km drogi ekspresowej S74 pomiędzy Opatowem a Niskiem.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. DŚU (decyzja środowiskowa) ostatecznie ustali przebieg nowej trasy

S74 Opatów-Nisko: historia

Prace przygotowawcze w zakresie drogi ekspresowej S74 rozpoczęły się w latach 2010 – 2011.

W pierwszej kolejności zostało wykonane Studium Korytarzowe (SK), w którym rozpatrywane było 7 wariantów przebiegu drogi ekspresowej S74. Do dalszych prac zostały zarekomendowane 3 warianty.

W 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło Program inwestycji, który umożliwił kontynuację prac przygotowawczych obejmujący w swym zakresie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonanie Koncepcji Programowej (wraz z badaniami geologicznymi) i badań archeologicznych.

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji odbyły się spotkania informacyjne ze społeczeństwem w ramach tzw. Akcji Informacyjnej w każdej gminie. Wszystkie uwagi i opinie do zaproponowanych rozwiązań wariantowego poprowadzenia trasy zostały przez projektanta przeanalizowane i w miarę możliwości wprowadzone do dokumentacji.

S74 Opatów-Nisko: wybór wariantu

Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna. W oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy – wariant społeczny W5 (kolor niebieski).

We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wskazano go jako preferowany.

Tutaj o tym pisaliśmy –> S74 Opatów-Nisko: wariant społeczny jako preferowany. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

s74 nisko opatów wariant przebieg decyzja mapa

GDDKiA / Wariant społeczny S74

Opis wariantu

W preferowanym rozwiązaniu trasa ma długość ok. 73 km i przebiega przez teren dwóch województw świętokrzyskiego i podkarpackiego:

  • Województwo Świętokrzyskie (4 gmin) – Miasto i Gmina Opatów, Gmina Lipnik, Gmina Obrazów, Gmina Samborzec.
  • Województwo Podkarpackie (7 gmin): Miasto Tarnobrzeg, Gmina Gorzyce, Miasto Stalowa Wola, Gmina Zaleszany, Gmina Radomyśl nad Sanem, Gmina Pysznica, Gmina i Miasto Nisko.

Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez węzły.

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej wyprowadzi ruch tranzytowy z miast, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 9 i 77. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego. Ponadto droga ekspresowa zapewni komfortowy i szybki przejazd wszystkim użytkownikom projektowanej drogi.

Realizacja drogi ekspresowej S74 Opatów – Nisko znajduje się na liście Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030 (z perspektywą do 2033 r.).

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top